Rusya’dan güneş enerjisi atağı

Kamu ve özel sektörün güneş enerjisi yatırımlarının hız kazandığı Rusya’da 2020 yılında bu alanda 2 GW’lık kurulu güce ulaşılabileceği öngörüldü.

28 Ekim 2011

Dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip ülkelerinden biri olan Rusya’nın 2020 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 22 GW’lık enerji üretim kapasitesini devreye alabileceği öngörüldü.

Solar PV Consulting adlı şirket tarafından yayınlanan bir analizde Rus Enerji Ajansı tarafından 2009 yılında yayınlanan bir raporda 2020 yılına kadar ülkenin 51.7 GW’lık enerji üretim tesisinin atıl duruma gelecek olması ve artan elektrik talebine bağlı olarak 2020 yılına kadar ülkede 150 GW’lık yeni enerji üretim kapasitesinin devreye sokulmasının gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.

Bununla beraber ”Rusya Enerji Strateji Belgesi” ise 2020 yılında Rusya’nın enerji üretim tesislerinin, 25 MW’a kadar olan hidroelektrik santraller de dahil olmak üzere yüzde 4.5 oranında yenilenebilir enerjilerden oluşması hedefini içeriyor.

Analizde, ilgili belgede ülkenin yüzde 4.5 olması hedeflenen yenilenebilir enerji santrallerinde sektörel bazda herhangi bir ayrım yapılmaması ile beraber, hidroelektrik, rüzgar ve biyoyakıtların üst sıralarda olmak ile beraber Rusya’da önemli oranda güneş ve jeotermal enerji tesisi kurulumu yapılacağı öngörülüyor.

Güneş enerjisi alanına ise özellikle dikkat çekilen çalışmada Rusya’da gerek kamu gerek ise özel sektörün artan şekilde bu sektöre yatırım yapmaya başladığına dikkat çekiliyor.

Buna örnek olarak Rusya’nın en büyük iş gruplarından Renova ile en büyük enerji şirketlerinden Lukoil’in güneş enerjisi yatırımları, devlet  yatırım fonu RUSNANO’nun ince filmli fotovoltaik şirketi Hevel Solar ile büyük ölçekli polisilikon üreticisi Nitol şirketlerine sağladığı destekler ile yakın zamanda Kuzey Kafkasya’da çalışmalarına başlanan 1 milyar dolarlık polisilikon üretim tesisi yatırım planı gösteriliyor.

Rusya’nın en önemli petrol şirketi Lukoil, Özbekistan hükümeti ve Asya Kalkınma Bankası ortaklığı ile Özbekistan’da güneş enerjisi santralini inşa etmeyi planlıyor. Projenin başlangıç aşamasında 100 MW kurulu güçte olması, süreç içinde ise 1 GW’a ulaşması planlanıyor. Lukoil bu yılın başında ise Bulgaristan’da 4 milyon dolarlık yatırım ile ilk güneş enerjisi santrali inşa çalışmalarına başlamıştı.

Analizde ayrıca Rusya’nın bazı bölgelerinin İtalya’nın merkezi kadar güneş ışığı aldığı, hatta Baykal gölü ile uzak doğu arasındaki bölgenin bu anlamda İtalya ve İspanya’dan çok daha verimli olduğu belirtilirken, Rusya’nın güneş enerjisi potansiyelin teknik olarak 1.870 TWh, ekonomik olarak ise 101 TWh olduğu bilgisi de paylaşılıyor.

Solar PV Consulting şirketinin öngörüsüne göre Rusya topraklarında 2020 yılında 2 GW’lık kurulu güneş enerjisi gücü sistemi olabilecek.