Rockefeller Aile Fonu fosil yakıt yatırımlarından vazgeçiyor

Servetini petrol ticaretine borçlu olan Rockefeller ailesi fosil yakıt yatırımlarından vazgeçiyor

29 Mart 2016

Rockefeller Aile Fonu fosil yakıtlar alanındaki doğrudan ve dolaylı tüm yatırımlardan çekileceğini açıkladı.

Fon yönetimi tarafından yapılan açıklamada fosil yakıt kullanımından tamamen vazgeçilmeye çalışıldığı bir dönemde bu alandaki şirketlere yatırım yapmanın gerek finansal gerek ise etik olarak anlamlı olmadığı belirtilirken daha fazla fosil yakıt kaynağı bulmak yerine zaten keşfedilmiş olanların çok büyük kısmının yerin altında tutma gereğine de vurgu yapıldı.

Fon yönetimi açıklamasında hissedarı olduğu ExxonMobil şirketini de suçlayarak şirketin 1980’li yıllardan beri kamuoyunu iklim değişikliğinin ilerlemesine karşı yanıltmaya çalıştığı ve iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarına rağmen aynı dönemde altyapısını güçlendirmek için milyonlarca dolar harcamak ve kuzey kutbundaki erimeye rağmen yeni petrol kuyuları için arama çalışmalarına devam etmek ile suçladı.

Yaklaşık 2 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan Rockefeller Aile Fonu, dünyanın en ünlü petrol tacirlerinden John D. Rockefeller’ın ailesinin dördüncü neslinden beş kuzen tarafından 1967 yılında kurulmuştu.

Yaklaşık olarak 2 milyar dolarlık finansal büyüklüğe sahip fonun petrol, kömür ve petrol kumu alanlarında toplamda 130 milyon dolarlık yatırımı bulunuyordu.

Ailenin üçüncü neslinin üyeleri tarafından kurulan ve yaklaşık 860 milyon dolarlık büyüklüğe sahip Rockefeller Kardeşler Vakfı da 2014 yılının Eylül ayında toplamda 45 milyon doları bulan fosil yakıt yatırımlarından çekileceğini açıklamıştı.

Ailenin ikinci nesli tarafından kurulmuş olan, 4 milyar dolarlık büyüklüğe sahip Rockefeller Vakfı ise şimdiye kadar benzer bir adım atmış değil.

Çalışma hayatına 16 yaşında muhasebeci olarak başlayan Rockefeller petrol ticareti sayesinde 25 yıl içinde insanlık tarihinin en zengin kişilerinden biri olmuştu.

Rockefeller’in kurduğu Standard Oil şirketi en başarılı döneminde ABD’nin o dönemki petrol ticaretinin yüzde 90’ına hakim olmuştu. Şirketin 1911 yılında ABD tekel yasaları gereği bölünmesi aralarında Exxon, Mobil ve Chevron gibi şirketlerin bulunduğu birçok petrol şirketinin doğmasını sağlamıştı.

Rockefeller 1937 yılında 98 yaşında iken öldüğünde sahip olduğu varlıkların bugünkü değeri 340 milyar dolar düzeyindeydi. Bu rakam Forbes listesine göre hali hazırda dünyanın en zengin 6 kişisi olan Bill Gates, Amancio Ortega, Warren Buffet, Carlos Slim, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg’in toplam servetine denk.

Rockefeller ailesinin hali hazırda 200 civarında üyesi hayatta iken, ailenin toplam serveti ise 11 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.