RİTM düzenlemesinde güncelleme yapıldı

Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği yayımlandı

11 Şubat 2024

Rüzgâr enerjisi santrallerinin Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine bağlanmalarına ve bağlantı şartlarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.[1]

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile de 25 Şubat 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.[2]

İki yönetmelik arasında yapılan değişiklikler ile Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi bağlantı belgesi için daha önce Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacak başvuruların, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye yapılacağı hükmü getirildi.

Önceki düzenlemede kurulu gücü 10 MW’ın üzerinde olan üretim lisansı sahibi santraller için getirilen RİTM Bağlantı Belgesi alma zorunluluğu ise bu düzenleme ile birlikte lisanssızlar da dahil olmak üzere elektriksel kurulu gücü 10 MWe’nin üzerinde olan tüm santraller için geçerli olacak.

Uygulama ile RİTM Bağlantı Belgesi düzenleme kapsamına 19 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği esaslarına göre Bakanlığa yapılacak kabul başvurusu doğrultusunda, kabule esas olan rüzgâr türbini/türbinleri ve/veya yardımcı kaynak üniteleri de dahil olacak.

 

 


[1] Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği

[2] Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlanması Hakkında Yönetmelik