Rekabet Kurulu YEKA RES-2 sözleşmeleri için menfi tespit belgesi onayı verdi

Karar projelerin kapasite tahsis sözleşmeleri için verildi

28 Kasım 2019

Rekabet Kurulu Enerjisa ve Enercon firmalarının, YEKA RES-2 projeleri kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yapacakları kapasite tahsis sözleşmeleri için menfi tespit belgesi almalarına ayrı ayrı onay verdi.

12 Kasım 2019 tarihli her iki karar 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar başlıklı 4’üncü, Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması başlıklı 6’ıncı ve Birleşme veya Devralma başlıklı 7’inci maddeleri kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda verildi.

Yarışma 30 Mayıs 2019’da gerçekleşmişti

YEKA RES-2 yarışmaları 30 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Dört ayrı bölgede 250 MW’lık bölümler halinde olmak üzere toplamda 1.000 MW’lık kapasite için, 49 yıllık lisans ve 15 yıllık alım garantisi haklarını, açık eksiltme usülü ile gerçekleştiren yarışmaya 8 yatırımcı 9 ayrı şirketle katılmıştı.

Yarışma sonucunda Alman rüzgar türbini üreticisi Enercon Muğla bölgesini kilovat-saat (kWh) başına 4 ABD Dolar-sent, Balıkesir bölgesini de 3,53 ABD Dolar-sent/kWh teklifi ile kazanmıştı.

Enerjisa ise Aydın bölgesini 4,56 ABD Dolar-sent/kWh, Çanakkale bölgesini ise 3,67 ABD Dolar-sent/kWh teklifi ile kazanan yatırımcı olmuştu.

Yarışma şartnamesine göre şirketler kazandıkları bölgelerde kuracakları santraller için 49 yıllık lisans, teklif ettikleri fiyat üzerinden de 15 yıllık alım garantisi elde edecekler.

Yarışma şartnamesine göre santrallerdeki türbinlerde yerlilik oranının kuleler için %65, kanatlar için %60, rüzgar türbininin diğer tüm ekipmanlarında ise %51 olması gerekiyor.

Bununla birlikte türbinlerin tamamı için yerlilik oranı, bakanlığın belirlediği puan cetveline göre yapılacak hesaplamada asgari olarak 55 puan elde etmesi gerekiyor.

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör