QNB Finansbank Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu oluşturdu

Fon sağladığı kaynağı ağırlıklı olarak temiz enerji ve su temalı şirketlere yatırı yapacak

22 Aralık 2021

QNB Finansbank ağırlıklı olarak temiz enerji ve su temalı şirketlere yatırım yapacak “Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu” oluşturduğunu duyurdu.[1]

Bankanın açıklamasına göre oluşturulan fonun en az %80’i, her birine ayrı ayrı %40 oranında olmak üzere devamlı olarak temiz enerji ve su temalarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacak.

Açıklamada fonun yatırım amacının söz konusu temalara ilişkin sektörlerde üretici, geliştirici, dağıtıcı, altyapı sağlayıcı veya kurucu olarak faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan yatırım fonu ve borsa yatırım fonları vasıtasıyla; A.B.D. ve Türkiye piyasaları başta olmak üzere, yatırım temalarına uygun şirketlerin fonlanmasına destek olmak, söz konusu kurumların kazancına iştirak etmek ve orta/uzun vadede BIST Elektrik Endeksi, NASDAQ Clean Edge Green Energy Total Return Index (Temiz Enerji Endeksi) ve NASDAQ OMX US Water Total Return Index (Su Endeksi) bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmek olduğu belirtildi.

 


[1] QNB Finans Portföy Temiz Enerji ve Su Fon Sepeti Fonu