Polonya iklim planının merkezine nükleer ve rüzgârı koydu

İklim Bakanlığı iki kaynağa 75 milyar doların üstünde yatırım hedefliyor

10 Eylül 2020

Polonya İklim Bakanlığı ülkenin 2040 yılı Enerji Stratejisi Belgesi çalışmasını yayınladı.[1]

Onaylanması için ülke parlamentosu tarafından kabul edilmesi gereken plan ülke elektrik üretiminde kömürün payının azaltılması için yüksek düzeyde nükleer enerji ve kıyı ötesi rüzgâr enerjisi yatırımları yapılması ile enerji verimliliği ve sıfır karbonlu ulaşım teknolojileri gibi uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflerini içeriyor.

Belgedeki bilgilere göre nükleer enerji alanında 150 milyar Zloti (40 milyar ABD Doları) yatırım ile 6 ila 9 GW arasında, kıyı ötesi rüzgâr enerjisi alanında ise 130 milyar Zloti (35 milyar ABD Doları) yatırım ile 2040 yılına kadar 8 ila 11 GW arasında kurulu gücün devreye girmesi hedefleniyor.

Bu sayede kömürün elektrik üretimindeki payının 2030 yılında yüzde 37 ila 56 arasına, 2040 yılında ise yüzde 11 ile 28 arasına gerilemesi hedefleniyor.

BP’nin 2019 yılı Enerji İstatistikleri çalışmasına göre 2019’da 163,9 milyar kilovat-saat olarak gerçekleşen Polonya elektrik üretiminin %74,3 bölümünü kömürlü termik santraller gerçekleştirmişti.

Sıfır karbonlu ulaşım ve elektrikte “üreten tüketiciler” teşvik edilecek

Ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılması amacı ile de ilk aşamada nüfusu 100 binin üstündeki tüm şehirlerde 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak araçların tamamının sıfır karbonlu olması gerekecek. 2030 yılına kadar da bu şehirlerdeki mevcut toplu ulaşım araçlarının tamamı sıfır karbonlu olacak.

Ülkedeki tüm şehirlerde ısınma amaçlı kömür kullanımı 2030 yılına kadar sonlandırılacak, 1,5 milyon hanede merkezi ısıtmaya geçilecek. Kırsal bölgelerde ise 2040 yılına kadar bireysel kömür kullanımı sonlandırılacak.

Güneş enerjisi başta olmak üzere dağıtık enerji sistemleri yaygınlaştırılacak ve 2030 yılına kadar 1 milyon üreten tüketici rakamına ulaşılacak.

Polonya Avrupa Birliği’nin 2050 yılında karbon nötr olma hedefini benimsemeyen tek üyesi olarak bulunuyor.

 


[1] Minister Kurtyka: „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” udziela odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące przed krajową energetyką w najbliższych dziesięcioleciach