Plastik torba ücretleri değişmedi

Çevre Bakanlığı açıklamasında 25 kuruşluk satış fiyatı uygulamasının devam ettiği bildirildi

3 Ağustos 2023

Tüketiciler tarafından plastik alışveriş torbaları için ödenen adet başına 25 kuruşluk ücrette değişiklik olmadığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2 Ağustos 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında diğer ürünler için artış yapılsa da plastik alışveriş torbaları için yapılmadığının altı çizildi.[1]

Bu ürünler için 1 Ocak 2020’den beri uygulanan 25 kuruşluk bedel, son olarak 27 Aralık 2022 tarih ve 6615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile adet başına 38,5 kuruşa çıkarılmıştı.

Bununla birlikte Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar‘da 7 Aralık 2022 tarihinde Bakan oluru ile yapılan güncelleme ile bu ürünlerin 2023’ün tamamında 25 kuruşun üstünde satılamayacağı hükmü getirilmişti. 

Bu güncelleme sonrası müşterilerine plastik poşet kullandıran satış noktaları, satışında 25 kuruş tahsil ettikleri poşetler için devlete Geri Kazanım Katılım Payı olarak 38,5 kuruş ödemekle yükümlü olmuştu.

İlgili usul ve esaslarda yapılan değişiklik şu şekilde olmuştu;

2023 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1/1/2023 tarihinden başlayarak 2023 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz.


[1] Geri kazanım Payı Tutarları arttırıldı

[2] Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar