Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yayınlandı

Yöntem yenilenebilir enerji yatırımları için de alternatif bir finansman modeli olarak kullanılabilecek

3 Ekim 2019

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Tebliğ ile paya dayalı kitle fonlamasına, kitle fonlama platformlarının Kurul listesine alınmalarına ve faaliyetlerine, paya dayalı kitle fonlaması yoluyla halktan para toplanmasına ve toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.

Tebliğin yürürlüğe girmesi sayesinde belirli bir proje veya girişim şirketi için ihtiyaç duyulacak fon, oluşturulacak bir kitle fonlama platformu yolu ile toplanabilecek.

Kitle fonlama (Crowdfunding) yöntemi halihazırda birçok ülkede yenilenebilir enerji yatırımları için ihtiyaç duyulan finansmanı karşılamada alternatif bir finansman modeli olarak  kullanılıyor.