Paris İklim Anlaşması komisyonlardan geçti

Anlaşmanın onaylanmasına dair kanun teklifi Çevre ve Dışişleri komisyonlarda kabul edildi

6 Ekim 2021

“Paris İklim Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi” 5 Ekim 2021 günü ilk olarak tali komisyon olarak Çevre Komisyonu tarafından görüşülüp uygunluk görüşünün verilmesinin ardından Dışişleri Komisyonu’nda da görüşülerek kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM’ye gönderilen Paris İklim Anlaşması, 1 Ekim 2021 tarihinde kanun teklifi olarak TBMM’ne sunulmuştu.

Bununla birlikte kanun teklifinde özel bir beyana da yer verilerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin anlaşmayı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşmasında açıkça ve kesin olarak kabul edilen “hakkaniyet, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler” ilkesinin altı çizilerken, Türkiye’nin anlaşmayı gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanları çerçevesinde anlaşmanın ve mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacağı ifade edilmişti.