Paris hedefleri risk altında

UNEP çalışmasına göre 2030 yılı sera gazı emisyonları hedeflenenin yüzde 30 üstünde olabilir

1 Kasım 2017

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP)  2017 yılı ”Emisyon Açığı Raporu” çalışmasını yayınladı.

UNEP tarafından bu yıl sekizinci kez hazırlanan rapora göre Paris İklim Anlaşması kapsamında belirlenen 2030 yılı hedeflerine, mevcut çabalar ile ulaşılamayacak.

Çalışmaya göre 2030 yılı için 42 milyar ton olarak hedeflenen küresel emisyon miktarı, hedeflenenin yüzde 30 düzeyinde daha yüksek olacak şekilde 53 ila 55,5 milyar ton aralığında gerçekleşebilecek.

Çalışmaya göre bu durum yüzyıl sonuna gelindiğinde küresel sıcaklıkların ortalama olarak 3 ila 3,2 santigrat derece artması ile sonuçlanacak.

Rapordaki tespitlere göre, ana olarak ABD ve Çin’de kömür tüketiminin azalması dolayısı ile, fosil yakıt tüketimi, çimento üretimi ve diğer sanayi işlemlerinden kaynaklı karbondiokist emisyonları son üç yılda sabit kaldı.

Bununla birlikte raporda kömür tüketiminin artması ile bu eğilimin tersine dönebileceği ve emisyonların tekrar yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

UNEP raporunda, küresel sıcaklık artışının sınırlanması ve iklim değişikliği ile mücadele için mevcut kömür rezervlerinin yüzde 80 ila 90’ının mutlaka yer altında kalması gerektiğinin önemine de vurgu yapılıyor.

Türkiye hakkında kesin bir öngörü yok

Raporun Türkiye ile ilgili bölümlerinde, Türkiye’nin 2020 için emisyon azaltım hedefi belirlemediği hatırlatılırken, 2030 hedefine ulaşması konusunda bir tespit paylaşılamayacağı bildirilirken, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan iki ayrı öngörü paylaşıldı.

Rapora göre PBL Hollanda Çevresel Değerlendirme Ajansı ve Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir çalışmaya göre Türkiye 2030 yılı emisyon  hedefini yıllık 370 ila 410 milyon ton seviyesinde aşabilecek. Climate Action Tracker öngörüsüne göre ise Türkiye bu hedefine ulaşamayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’nin 2015 yılı toplam sera gazı emisyonları 475,1 milyon ton (Mt) karbondioksit eşdeğeri olarak gerçekleşti.

Bu rakamda enerji tüketiminin payı yüzde 71,6  endüstriyel işlemler ve ürün kullanımının yüzde 12,8, tarımsal faaliyetlerin yüzde 12,1 atıkların yüzde 3,5 olmuştu.

Çok daha fazla yatırım gerekiyor

UNEP çalışmasına göre birçok ülke düşük karbon ekonomisinin sürdürülebilirlik, kalkınma ve yüksek hayat standartları adına taşıdığı fırsatların farkına varmış olsa da, iklim değişikliği ile mücadele için hükümetlerin daha hırslı olması ve modern, verimli ve temiz teknolojiler için çok daha fazla yatırım yapılması gerekiyor.