Paris Anlaşması Türkiye’de de yürürlüğe girdi

Anlaşmanın onayına dair Kanun Resmî Gazete’de yayınlandı

7 Ekim 2021

“Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” Resmî Gazete’nin 7 Ekim 2021 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.[1]

Kanunda anlaşmanın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi.

İlgili beyanda Türkiye Cumhuriyeti’nin anlaşmayı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşmasında açıkça ve kesin olarak kabul edilen “hakkaniyet, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler” ilkesinin altı çizilerek, Türkiye’nin anlaşmayı gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanları çerçevesinde anlaşmanın ve mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacağı ifade edilmişti.

Anlaşma 2015 yılında Paris’te gerçekleşen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21’inci Taraflar Konferansı’nda (COP21) kabul edilmiş, 4 Kasım 2016 tarihinde de yürürlüğe girmişti.

Türkiye Cumhuriyeti 22 Nisan 2016 tarihinde imzaladığı anlaşmayı şimdiye kadar ulusal meclisinde onaylayarak yürürlüğe almadığı için anlaşmanın tarafları arasında yer almıyordu.

Bu gelişmeden sonra anlaşmanın yürürlüğe girmediği Birleşmiş Milletler üyesi son ülkeler Eritre, Irak, İran, Libya ve Yemen kalacak. Bununla birlikte Libya Hükümeti anlaşmanın onay sürecinin geçtiğimiz Haziran ayında başlattığını açıklamıştı.

 


[1] 7335 Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun