Paris Anlaşması TBMM’ye sunuldu

Türkiye anlaşmayı şartlı olarak uygulayacağını beyan etti

4 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM’ye gönderilen Paris İklim Anlaşması, kanun teklifi olarak TBMM sunuldu.[1]

Kanun teklifinin gerekçesinde Türkiye’nin coğrafi konum olarak iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarından en fazla etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz makro-iklim kuşağında yer aldığına vurgu yapılırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin anlaşmayı onaylanmasının anlaşmanın hedeflerine ulaşılması ve küresel işbirliğine dâhil olunması bakımından önem arz etttiği ifade edildi.

“Türkiye anlaşmayı ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacak”

Bununla birlikte kanun teklifinde özel bir beyana da yer verildi.

Beyanda Türkiye Cumhuriyeti’nin anlaşmayı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Paris Anlaşmasında açıkça ve kesin olarak kabul edilen “hakkaniyet, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreli kabiliyetler” ilkesinin altı çizilerken, Türkiye’nin anlaşmayı gelişmekte olan bir ülke olarak ve ulusal katkı beyanları çerçevesinde anlaşmanın ve mekanizmalarının ekonomik ve sosyal kalkınma hakkına halel getirmemesi kaydıyla uygulayacağı ifade edildi.

 


[1] Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi