Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ güncellendi

Düzenleme 31 Aralık 2019 tarihli üçüncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlandı

1 Ocak 2020

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/14) Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2019 tarihli üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Tebliğin yayınlanması ile 29/12/2018 tarihli ve 30640 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.