Özgürlük ”Resmileşti”

Lisanssız elektrik üretimi için beklenen yönetmelik ve tebliğ yayınlandı.

12 Mart 2012

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, 500 kW kurulu güce kadar olan sistemler ile elektrik üretiminde ve satışında özgürlük getiren düzenleme Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan ”Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile ”Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” başlıklı düzenlemeler, 500 kW’a kadar olan sistemler ile yenilenebilir enerji üretimi ve satışında lisans ve şirket kurma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Düzenlemeler yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami 500 kilovatlık üretim tesisi kuran veya kuracak gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak usul ve esaslar ile bu kişilerin dağıtım sistemine ihtiyaç fazlası enerji vermeleri veya sistemden enerji çekmeleri halinde uygulanacak usul ve esasları, mikro kojenerasyon tesisi kuran veya kuracak gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar ile bu kişilerden sisteme ihtiyaç fazlası enerji verme yetkisini haiz olanların sisteme ihtiyaç fazlası enerji vermeleri halinde tabi olacakları usul ve esasları düzenliyor. Yönetmelik ve Tebliğ, ayrıca tüketim birleştirme ve üretim kaynak belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları da içeriyor.

– İlgili düzenlemelere aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile erişebilirsiniz;

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ