Özbekistan rüzgâr ve güneşte hedef büyütecek

Mevcut kurulu gücü 12,9 GW olan ülke, 10 yılda 12 GW’lık rüzgâr ve güneş enerjisi gücüne ulaşmayı hedefliyor

23 Ağustos 2021

Özbekistan Enerji Bakanlığı bu ay yaptığı iki ayrı açıklama ile ülkenin 2030 yılı yenilenebilir enerji hedeflerinin yükseltilmesinin planlandığını açıklarken, rüzgâr ve güneş enerjisinde yeni ihalelerin yapılacağını duyurdu.

Bakanlığın 6 Ağustos 2021 tarihli açıklamasına göre ülkenin 2030 yılı için belirlediği güneş enerjisi kurulu gücü hedefi 5 GW’dan 7 GW’a yükseltilecek. Rüzgâr enerjisi hedefi de 3 GW’dan 5 GW’a çıkacak.

Açıklamadaki bilgilere göre ülkenin mevcut kurulu gücü halihazırda 12,9 GW düzeyinde. Bu gücün 11 GW’lık bölümünü termik, 1,85 GW’lık bölümünü ise hidroelektrik santralleri oluşturuyor. Ülkenin elektrik üretimindeki en büyük pay da %90 ile açık ara termik santraller.

İhale duyurularını yapıldığı açıklamaya göre güneş enerjisi yatırımları için ülkenin Buhara, Harezm ve Namangan bölgelerinde 500 MW, Kaşkaderya ve Fergana bölgelerinde de 400 MW’lık kapasite hakkı için ihale düzenlenecek.

Otonom Karakalpakistan Cumhuriyeti’nde de rüzgâr enerjisi yatırımları için 200 MW’lık kapasite hakkı sağlanacak.

Açıklamada yarışmaların ne zaman yapılacağı da bildirilmedi.

Ülkede 1.057 MW’lık bölümünü güneş, 1.740 MW’lık bölümünü rüzgâr enerjisi olmak üzere toplamda 2.797 MW’lık proje inşa ve geliştirme halinde.

Bu yıl her ikisi de 100 MW olmak üzere iki ayrı güneş enerjisi santralinin Eylül ve Aralık ayında devreye girecek.


[1] Uzbekistan’s Ministry of Energy plans to increase its 2030 renewables targets