Otoparklar için elektrikli araç şarj noktaları zorunluluğu geldi

Düzenleme Resmî Gazete’de yayınlandı

25 Mart 2021

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile  yeni yapılacak binalarda ve AVM’lerde elektrikli araç şarj noktaları bulunmasına yönelik zorunluluk getirildi.[1]

Düzenlemenin “Bina ve parsel otoparklarının düzenlenme esasları” başlıklı 5’inci maddesine eklenen (j) bendi ile zorunlu otopark adedi 20 ve üzeri olan yapılarda, 1 adetten az olmamak ile birlikte en az %5 oranında elektrikli araçlar için şarj ünitesi dahil alan bulunması zorunlu hale geldi.

Düzenlemenin “Bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları” başlıklı 6’ıncı maddesinde yapılan değişiklik ile de yeni yapılacak bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda en az %10 oranında elektrikli araçlar için şarj ünitesi bulunması gerekecek.

Aynı zamanda 30 bin metrekareden büyük AVM’lerde kurulacak şarj ünitelerinden en az birinin, yetmişbin metrekareden büyük AVM’lerde ise en az ikisinin hızlı şarj kapasitesine sahip olması gerekecek. Bununla birlikte idareler ihtiyaca göre elektrikli araç otopark yeri sayısının artırılması konusunda karar alabilecek.

 


[1] Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik