OSB’lerdeki GES yatırım ilkelerinde güncelleme yapıldı

Kurulumların parsel alanının %25’i ile sınırlı olacağına yönelik hüküm kaldırıldı

31 Mart 2022

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişikliklik yapan yönetmelik bugünkü Resmî Gazete’de yayımlandı.[1]

Değişiklik ile düzenlemenin Yapı ve yapı ile ilgili esaslar” başlıklı 43’üncü maddesinin “Katılımcıya ait destek üniteleri” başlıklı g bendinin ilk fıkrası güncellendi.

Güncelleme ile güneş enerjisi tesislerinin taban alanının parsel alanının %25’ini geçemeyeceğine yönelik cümle kaldırılırken, destek ünitelerinin parsel içindeki konumunun uygunluğuna OSB yönetimi tarafından karar verileceği belirtildi.

İlgili maddedeki değişiklik şu şekilde oldu;

g) Katılımcıya ait destek üniteleri;

1) Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, LPG tankı, yangın suyu deposu, arıtma tesisi, güneş ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde yer alamaz. Güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri, öncelikle çatı ve cephede kurulur. Statik ve mimari açıdan çatı ve cephe uygulamasının yapılamaması ya da ilave kapasiteye ihtiyaç olması halinde yerde kurulacak tesisin taban alanı, parsel alanının %25’ini geçemez. Bunun dışında destek ünitelerinin parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB karar verir.

 


[1] Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik