OSB’lerde yenilenebilir yatırımları sınırlandırıldı

Yalnızca çatı ve cephe üstü yatırımlar yapılabilecek

6 Ağustos 2019

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenleme ile Organize Sanayi Bölgeleri’nde gerçekleştirilebilecek yenilenebilir enerji yatırımları yalnızca çatı üstü kurulumlar ile sınırlandırıldı.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik başlıklı düzenleme ile 2 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikte Karma OSB’lerde kurulamayacak tesislerin sıralandığı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (9) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirildi;

Katılımcının tesisinin çatı ve cephesine kurulanlar hariç olmak üzere, sanayi parselleri ile hizmet destek alanında güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,

Bu madde 2 Şubat 2019 tarihli yönetmelikte şu şekildeydi;

OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör