OSB’lerde GES ve RES yatırımları öz tüketim ile sınırlı olacak

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

2 Şubat 2019

‘’Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’’ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan düzenleme ile OSB’lerde öz tüketim dışında RES ve GES yatırımı yapılamayacağı hükmü getirildi.

Düzenlemenin OSB’lerde Kurulamayacak Tesisler başlıklı 54. Maddesinde şu ifade yer aldı;

‘’OSB tüzel kişiliği ve katılımcının kendi ihtiyacı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere, güneş ve rüzgârdan elektrik enerjisi üreten tesisler,
kurulamaz.’’

Aynı düzenlemede en son 11 Mayıs 2018 tarihli yapılan değişiklikte de bu madde yer almıyordu.