OSB’ler için YEKDEM ve lisanssız düzenlemeleri güncellenmeli

OSBÜK Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü artan enerji maliyetlerinin OSB’ler üzerinde yarattığı yüke dikkat çekti

7 Ocak 2020

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı Bekir Sütcü, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) düzenlemesinde değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

Bekir Sütcü 25 Aralık 2019 tarihinde Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Enerji Tüketici Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’de 2018 yılında tüketilen 140 milyar kilovat-saat (kWh) elektriğin 42 milyar kWh’lik bölümünün, 12 milyar metreküp doğalgazın da 5,2 milyar m3’lük bölümünün Organize Sanayi Bölgeleri tarafında tüketildiğine dikkat çekerken YEKDEM düzenlemesinin sanayiciler üzerinde öngörülemeyen maliyetler yarattığını ifade etti.

Sütcü konuşmasında şunları söyledi;

“OSB’lerde bulunan üreticilerin maliyet hesaplaması ve üretim planlamalarını daha sağlıklı yapabilmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi için farklı bir metod geliştirilerek, Son Kaynak Tedarik Tarifesi bileşenleri içerisinde yer alan YEKDEM maliyet yükünün kaldırılması, Enerji Fiyatlarında meydana gelen dalgalanmaların giderilebilmesi için, Ulusal Tarife benzeri 3 aylık 6 aylık periyotlarda sabit fiyat belirlenmesi, oluşacak olan artı veya eksi yönlü farkların bir sonraki dönemde düzeltme yapılarak uygulanması veya doğal gaz tarife yapısı benzeri OSB tarifesinin tarife tablolarında yer alması.”

Lisanssız yatırımları için yeniden düzenleme yapılmalı

Birçok Organize Sanayi Bölgesinde Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilebilecek yenilenebilir enerji yatırımlarında da sınıra ulaşıldığına dikkat çeken Sütcü bu konuda da şunları söyledi;

“Organize Sanayi Bölgelerimizde, lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamında başvurularda meydana gelen artışlar sebebiyle bazı OSB Müdürlüklerinde toplam üretim tesisi kurulu güçleri, Elektrik Şebeke Yönetmeliği’nin “İletim Sistemine Bağlantı Esasları” başlıklı 33. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen 50 MW üst limitine ulaşmıştır. Bu nedenle yeni bir elektrik üretim tesisi başvurularına TEİAŞ tarafından olumlu görüş verilememektedir.

Bu kapsamda, OSB’lerde artan enerji maliyetleri ile yerli ve milli yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının yaygınlaştırılmasının cazip hale getirilebilmesi için Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği ile Elektrik Şebeke Yönetmeliği belirtilen gerekçeler göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızdan, EPDK ve BOTAŞ gibi ilgili kurumlardan mutlaka bir çözüm bekliyoruz.”

Bekir Sütcü ayrıca Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği ilgili maddelerine göre, elektrik üretim tesislerinin aktif ve reaktif güç bilgilerinin OSB’lerin kuracağı SCADA Merkezi tarafından TEİAŞ SCADA merkezine aktarılabilmesi için, yapılması gereken SCADA yatırımının OSB’lerin ve sanayicilerin içinde bulunduğu durum ve bütçe temini dikkate alınarak 2020 yılı sonuna kadar uzatılması talebinde bulundu.