Ortadoğu ve Afrika güneş paneli pazarı yıllık 10 GW’lık potansiyel taşıyor

NDP Solarbuzz’a göre Ortadoğu ve Afrika ülkeleri güneş paneli pazarı farklı nedenlerle hızlı büyüme sürecine girecek

6 Mayıs 2014

Ortadoğu ve Afrika bölgesi güneş paneli pazarının 5 yıl içinde 2013’e göre 4 kattan fazla büyüme gösterebileceği öngörüldü.

Araştırma kuruluşu NDP Solarbuzz tarafından yapılan bir çalışmaya göre 2012 yılında 140 MW’lık büyüklüğe sahip olan pazar, 2013 yılında büyük ölçekli santral yatırımlarının da devreye girmesi ile 1 GW seviyesini aştı.

Kuruluş bu pazarın büyüklüğünün 2014 yılında 1.6 GW’ı 2018’e gelindiğinde ise 4.4 GW’ı aşacağını öngörüyor. Bununla birlikte çalışmada bölge ülkelerinin toplam pazar büyüklüğünün 2018’te 10 GW’a ulaşma potansiyeli bulunduğunun da altı çiziliyor.

Ortadoğu pazarı fosil yakıt ihracatını artırabilmek için büyüyecek

Kuruluşa göre ortadoğu hükümetlerinin ihracata ayrılabilecek petrol ve gaz kaynaklarını  artırma isteği bölgedeki güneş enerjisi yatırımlarının artmasında ana etken olacak.

2014 yılında İsrail’in en büyük pazar olacağı bölgenin pazar liderliği ise 2016 yılında, bu tarihe kadar 2.4 GW’lık güneş elektriği gücünü devreye almayı planlayan, Suudi Arabistan’a geçecek.

NDP Solarbuzz 2018 yılında 2 GW büyüklüğe ulaşacak ve 4 GW’lık büyüklüğe ulaşma potansiyeline sahip olan ortadoğu pazarında öne çıkacak diğer ülkeleri ise  Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Kuveyt olarak sıralıyor.

Afrika sosyal ve ekonomik kalkınma için yatırımları artıracak

Çalışmaya göre Afrika ülkelerindeki güneş paneli talebinin artışında ise bölge ülkelerinin sosyal ve ekonomik kalkınma hedefleri etkili olacak.

Kuruluşa göre güneş enerjisinin elektriğe ulaşım imkanının sınırlı olduğu sahra altı bölgesi için taşıdığı potansiyel, Afrika ülkelerinde güneş enerjisi yatırımlarının hızla artmasını sağlayacak.

Çalışmaya göre 2018 yılında Afrika ülkelerinde satılacak güneş panellerinin toplam gücü 2.2 GW’a ulaşacak iken pazar 6 GW’a ulaşma potansiyeli de taşımakta.

Güney Afrika 2014 yılında kıtanın en büyük pazarı olma özelliğini sürdürecek iken, NDP Solarbuzz Kamerun, Svaziland, Uganda gibi ülkelerde 100 MW’lık projelerin başlatılmasını bölgenin güneş enerjisi alanında hızla gelişeceğinin işareti olarak yorumluyor.