Ormanlık alanlardaki turizm tesislerinde ve su yüzeylerinde GES kurulabilecek

Orman Kanununun bazı maddelerine yönelik yönetmenlik yayınladı

30 Kasım 2021

Orman Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına yönelik olarak enerji yatırımlarını da içeren bir yönetmenlik yayınlandı.[1]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan düzenleme ile Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 115 inci, ek 9 uncu, ek 11 inci ve geçici 8 inci maddelerine göre verilecek izinlere ve bu izinlerden tahsil edilecek bedellere ait iş ve işlemlerin düzenlenmesine yönelik hükümler yer aldı.

Düzenlemede ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde enerji nakil hattı, trafo binası, enerji üretim santralleri, ölçüm ve gözlem istasyonları gibi enerji tesislerine izin verilebileceği hükmü yer alıyor.

Turizm tesisleri ve su yüzeylerindeki güneş enerjisi yatırımlarına muafiyet sağlanacak

Yönetmelikte orman sayılan alanlarda lisanssız elektrik üretim tesisleri ile lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilemeyeceği hükmü de yer alıyor.

Bununla birlikte turizm maksadıyla izin verilen bina ve tesislerin çatı ve cepheleri ile baraj ve gölet rezervuar alanları üzeri ile rezervuarlı veya regülatörlü hidroelektrik üretim tesisleri sahaları kapsamındaki su yüzeylerinde yapılacak enerji üretim yatırımları bu yasaktan muaf olacak.

Bu yatırımlar için talep sahiplerinin e-Devlet üzerinden talep yazısı ve ilgili bakanlıktan alınmış lisanssız üretim yapabileceğine dair belgeleri ile bakanlığa başvuru yapmaları gerekecek.

 


[1] Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik