Ormanlık alanlarda lisanslı güneş santralleri kurulabilecek

Lisanssız güneş yatırımlarına yönelik sınırlama devam ediyor

15 Şubat 2023

Devlet ormanlarında kamu yararı ve zorunluluk gerekçeleri ile gerçekleştirilebilecek faaliyetleri belirleyen Orman Kanunu’nun 17’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı. [1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme ile orman alanlarında lisanslı güneş enerjisi tesisi kurulamayacağına dair ibare kaldırılırken, lisanssız güneş tesislerine yönelik sınırlama korundu. [2]

Düzenlemeye eklenen yeni bir fıkra ile de lisanslı güneş enerjisi tesislerinin yalnızca üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan fiilen taşlık, kayalık olan “verimsiz orman alanları” içinde kurulabileceği hükmü getirildi.

 

 


[1] Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmelik – 15 Şubat 2023 Değişiklikleri