Ormanların korunması için Fransa’dan kredi sağlandı

Fransız Kalkınma Ajansı’ndan ormanların korunması için 150 milyon avroluk kredi sağlandığı bildirildi

31 Ocak 2014

Türkiye’nin orman rehabilitasyonu, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma faaliyetlerinde kullandırılmak üzere 150 milyon avroluk dış kaynak sağlandığı açıklandı.

Konu ile ilgili Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamada kaynağın Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (Agence Française de Développement AFD) sağlandığı ve  kaynağın sağlanmasına ilişkin kredi anlaşmasının 27 Ocak 2014 tarihinde imzalandığı bildirildi.

Açıklamada sağlanan finansmanın Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak yürütülmekte olan orman rehabilitasyonu, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacağı bildirildi.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından aynı konu ile ilgili yapılan açıklamada ise iki ülkenin Cumhurbaşkanları Abdullah Gül ve François Hollande eşliğinde imzalanan 150 milyon Euro’luk kredi anlaşması aracılığıyla, Türkiye Orman Genel Müdürlüğü’ne orman kaynaklarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimi ile karbon ayak izini azaltma konularında destek sağlanacağı bildirildi. Ajansın açıklamasına göre bu anlaşma, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Fransız Ulusal Ormancılık İdaresi (ONF) arasında 2013 yılında başlatılan, erozyonla mücadele, orman yangınları ve ormanların iklim değişikliğine uyumu konusunda bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan teknik işbirliği programını tamamlıyor.

AFD’nin açıklamasında desteğin Türkiye’de yaklaşık 380.000 hektarlık alanın ağaçlandırılmasına, yaklaşık 310.000 hektarlık bozuk orman alanının rehabilitasyonuna, 650.000 hektardan fazla bir alan üzerinde erozyon kontrolü çalışmalarının gerçekleştirilmesine ve biyoçeşitlilik envanterlerinin oluşturulmasına katkıda bulunacağı bildirildi. Bu çalışmalar aynı zamanda 50.000’den fazla kırsal istihdam sağlanmasına da katkıda bulunacak.

AFD’nin açıklamasında ayrıca Türkiye’de her yıl 500 milyon tonun üzerinde toprağın erozyon nedeniyle kaybedildiğinin tahmin edildiği ve bu durumun orman köylerinde yaşayan ve gelirleri büyük ölçüde ormanlara bağlı olan ve Türkiye nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan yaklaşık 7,5 milyon insanı doğrudan etkilediğinin de altı çizildi.

Kökeni 1941 yılında Fransa’nın deniz aşırı toprakları ile olan parasal ilişkilerinin düzenlemesi amacı ile kurulan Özgür Fransa Merkez Fonu’na dayanan ajans, ikinci dünya savaşı sonrası ise bu ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına yönelik işlev görmeye başlamıştı. Ajans zaman içerisindeki çeşitli yapısal değişikler ardından 1998 yılında şu anki ismine ve kurumsal yapısına kavuştu.

Fransız hükümetinin belirlediği politika çerçevesinde faaliyet gösteren AFD ana olarak eğitim, anne sağlığı, çiftçilere ve küçük işletmelere destek, su kaynaklarına erişim, tropikal ormanların korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor.