Ormanlar için 150 milyon avro finansman sağlandı

Fransız Kalkınma Ajansı’nın ormanlar için sağladığı kaynak 600 milyon Avroyu aşacak

18 Nisan 2019

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında 150 milyon Avro tutarında Program Kredisi Anlaşması imzalandı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre 17 Nisan 2019 tarihinde imzalanan anlaşma ile sağlanan finansman Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülmekte olan orman rehabilitasyonu, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

Bununla birlikte AFD, Fransa Ulusal Orman Kurumu (ONF) ve OGM arasında 800 bin Avro tutarında bir Hibe Anlaşması da imzalandı.

Bu kaynak da iki ülke arasında ormancılık politikaları ve yönetimi alanında bilgi paylaşımı ve teknik işbirliği kapsamında kullanılacak.

Toplam destek tutarı 600 milyon Avroyu aşacak

Anlaşma hakkında AFD Türkiye’den de açıklama yapıldı.

AFD’nin 2011 yılından bugüne, Hazine ve Maliye Bakanlığı eliyle, Orman Genel Müdürlüğü’ne ağaçlandırma ve bakım çalışmaları ile ilgili finansal destek sağlamakta olduğu hatırlatılan açıklamada, ajans tarafından bugüne kadar destek miktarının 2018 sonu itibari ile 450 milyon Avroyu bulacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada sağlanan finansman ile 2019-2020 yıllarını kapsayacak program amacı olarak iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum konularının orman yönetimine entegrasyonunun sağlanması ve biyo çeşitlilik ile orman ekosistem hizmetlerinin ormancılık politikalarına daha iyi bir şekilde entegre edilmesi olduğu belirtildi.

Ayrıca yeni program çerçevesinde OGM ile ONF arasındaki teknik işbirliği artırılarak ağaçlandırma, orman sağlığının devamı için genetik araştırmaların yapılması, orman zararlılarıyla ve orman yangınlarıyla mücadele, maden sahalarının rehabilitasyonu ve orman eko turizmi gibi alanlarda çalışmalar yürütülecek.