Organik tarım Diyarbakır’da bir köyün kaderini değiştirdi

Projeler UNDP tarafından desteklendi

9 Temmuz 2017

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Diyarbakır’da beş yıl önce başlanan ve UNDP’nin destek sağladığı projeler sayesinde bir köyün kaderinin değişim hikayesinin paylaşıldığı bir açıklama yayınladı.

Paylaşılan hikaye ile tarımda verimliliği ve niteliği artırıcı projelerin yaratabileceği ekonomik ve sosyal faydaya dikkat çekildi.

UNDP tarafından paylaşılan hikaye şu şekilde;

‘’Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Ilgın köyü, etrafı baraj suları ile çevrili fakat suya erişimi kısıtlı bir köy. Dicle Baraj Gölü’nün hemen yanındaki tepe üzerinde, engebeli bir coğrafyada yer alıyor. Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı Ilgın Köyü’nde, geçim kaynakları tarım olan köylüler uzun yıllar sadece kuru tarım ile tahıl ürettiler.
Köyün kaderi beş yıl önce organik tarıma geçişle değişmeye başladı. Çok paydaşlı bir organik tarım projesi köyde yaşayan 500 kişi için tahmin edilenden çok daha büyük bir etki yarattı. İlk olarak köyde gerçekleştirilen çalışmalardan biri “Organik Meyve ve Tahıl Pilot Projesi” kapsamında Eğil Organik Tahıl Üreticileri Birliği kuruldu.
Köyde üretilen organik mercimek ve nohudun fason olarak işlenmesi, fason işleme yapılan tesisin sertifikalandırılması, ürünlerin paketlenmesi, Eğil Organik olarak birlik adına marka tescilinin yapılması ve barkod alınması sağlandı. Birliğin manuel dolum yapabilmesi için kapama makine ve etiketler de temin edilerek birliğe teslim edildi. Daha önemlisi proje ile pazar odaklı üretime yoğunlaşıldı ve bu şekilde kapasite ve verimlilik artışı sağlandı.

Uzun süre boyunca köyün ürettiği organik ürünler büyük rağbet görmeye başlamasına karşın, köyde sulama olanakları olmadığından üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliği yeterince artırılamadı. Suya erişimi sağlamak ve organik ürün gamını geliştirmek üzere bir yeni pilot proje daha hazırlandı ve uygulandı; “Ilgın Köyü’nde Organik Üretimde Artan Verim ve Yükselen Katma Değer Projesi”.

Projeyle 34 çiftçinin kullandığı yaklaşık 170 dekarlık alan sulamaya açıldı. Proje kapsamında 600 m3’lük bir sulama havuzu, sulama bağlantı yolu, motopomp, elektrik sistemi kuruldu.

Proje; GAP BKİ, Coca-Cola ve Diyarbakır Valiliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliğinde ve UNDP’nin teknik desteğinde uygulandı. Ayrıca, bölgedeki çiftçiler sulama ve sürdürülebilir üretim konusunda verilen eğitimlerle de desteklendi.

Bu öncü proje ile organik üretimin artırılmasının yanı sıra köylüler arasında örgütlenme bilinci de gelişti. Dahası, katma değeri yüksek ürün elde edildi, üreticiler ve kurumlar arasında iletişim ve iş birliği başladı, pazarlara erişim sağlandı ve organik üretim bilinci yaygınlaştı. İstihdam artışının yanı sıra bölgede, 450’den fazla çiftçinin üyesi olduğu yeni organik üretici birlikleri kurulmaya başlandı.

Bugün organik tarım faaliyetleri GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından yürütülen GAP Organik Tarım Küme Projesi kapsamındaki pilot uygulamalarla devam ediyor.

Organik Meyve ve Tahıl Pilot Projesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) işbirliği ile yürütülüyor.’’

Hikayenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.