OECD ülkelerinde yenilenebilir payı ilk yarıda %30’a yaklaştı

Türkiye elektrik üretimindeki pay %50’nin üstüne çıktı

20 Eylül 2019

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2019 yılı ilk yarıyı elektrik istatistikleri çalışmasını yayınladı.

Çalışmadaki verilere göre yılın ilk yarısında OECD ülkelerindeki elektrik üretimi, bir yıl öncenin aynı dönemine göre % 1,5 düzeyinde gerileyerek 5.191,7 Teravat-saat (TWh) olarak gerçekleşti.

Haziran ayı üretiminde ise yenilenebilir enerji kaynaklarının payı, bir yıl öncenin aynı dönemine göre % 4 oranında artarak 252 TWh olarak gerçekleşti. Bu dönemde yenilenebilirin toplam elektrik üretimindeki payı ise %29,4 oldu.

Rüzgar enerjisinin 2018’in ilk yarısında %7,3 olan payı bu yılın ilk yarısında % 8,1 seviyesine, güneş enerjisi santrallerinin payı ise %3’den, %3,5 seviyesine yükseldi.

Kömür geriledi, doğal gaz ve nükleer arttı

Aynı dönemde elektrik üretiminde kömürün payı %24,7’den %22 seviyesine geriledi.

Bununla birlikte doğal gazın payı %26,1’den 27,3’e, nükleer enerji santrallerinin payı ise %17,6’dan %18,5 seviyesine yükseldi.

Yenilenebilir payı Türkiye’de OECD ortalamasından hızlı arttı

Rapordaki verilere göre yenilenebilirin enerjinin elektrik üretimindeki payı Türkiye’de OECD ortalamasının üstünde arttı.

Bu dönemde Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı gerçekleşen elektrik üretimi bir yıl öncenin aynı dönemine göre %49,7 oranında artarak 73.086 GWh oldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimin, toplam elektrik üretimindeki payı ise % 52 oldu.

2019’un ilk yarısında, bir yıl öncenin aynı dönemine göre hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimi %63, jeotermal enerji santrallerinin %46,4, güneş enerjisi santrallerinin %28 ve rüzgar enerjisi santrallerinin ise %13,7 oranında artış gösterdi.

Toplam elektrik üretiminde hidroelektriğin payı %37,4, rüzgarın %7,3, güneşin %3, jeotermalin ise %2,9 oldu.

Kömür ve doğal gazın payı geriledi

Yenilenebilir dışı kaynaklı elektrik üretimi de %25,4 oranında gerileyerek, toplam üretimdeki payları %48,2’ye geriledi.

Bu dönemde Türkiye elektrik üretimindeki doğal gaz payı %45,6, kömürlü termik santrallerinin payı ise %9,7 oranında geriledi ve toplam elektrik üretiminde kömürün payı % 32,4 , doğal gazın ise % 15,3 oldu.