OECD ülkelerinde yenilenebilir payı %30’un üstüne çıktı

IEA çalışmasına göre toplam üretim düşerken, yenilenebilir kaynaklı üretim yükseldi

23 Mart 2021

Uluslararası Enerji Ajansı 2020 yılı Aralık ayı Elektrik İstatistikleri çalışmasını yayınladı.[1]

Çalışmadaki verilere göre OECD ülkelerinde toplam elektrik üretimi %2,7, fosil yakıtlara dayalı üretim %6,6 ve nükleer enerji kaynaklı üretim %6,4 oranında gerilerken yenilenebilir enerji kaynaklı üretim ise %7,5 oranında artış gösterdi.

Toplam üretimdeki yenilenebilir enerji payı 3 puan artış ile % 31,6’ya yükselirken, fosil yakıtlara dayalı üretimin payı 2,2 puan gerileyerek % 53,8, nükleer enerji kaynaklı üretimin payı ise 0,6 puan gerileyerek %17,2 oldu.

Verilere göre OECD ülkelerinde rüzgâr enerjisinden elektrik üretimi %11,6 oranında artarak 922,4 GWh olurken, güneş enerjisinden elektrik üretimi %20,2 oranında artış göstererek 433,9 GWh oldu.

Bu ülkelerdeki toplam elektrik üretiminde rüzgarın payı %8,9 olurken, güneş enerjisinin payı ise %4,2 oldu.

Bununla birlikte OECD Avrupa ülkelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı bir yılda 4,5 puan artış ile %44,3 oldu.

Türkiye’de yenilenebilir payı geriledi

IEA hesaplamasına göre Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimi ise 2019’a göre %4,4 oranında geriledi. Toplam üretimdeki yenilenebilir enerji payı ise % 44,7 ile OECD ortalamasının 13,1 puan üstünde oldu.

Türkiye’de rüzgâr enerjisi kaynaklı elektrik üretimi %14,6 artış ile toplam üretimde %8,5 pay sahibi olurken, güneş enerjisi ise %13 artış ile %3,5 pay oranına ulaştı.

 


[1] IEA – Monthly electricity statistics