Ödenek eksikliği kamunun enerji tasarrufuna engel oluyor

YEGM çalışmasına göre kamu binalarında yıllık 230 milyon TL’lik tasarruf imkanı var

30 Ocak 2018

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü kamu binalarında sağlanabilecek enerji tasarrufuna yönelik gerçekleştirilen etüt çalışmaları ile ilgili bir rapor yayınladı.

”Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Uygulama İzleme Raporu – 1” başlıklı rapora göre 2014 yılında başlanan çalışma kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulları, öğrenci yurtlarını, öğretmen evlerini ayrıca üniversiteleri, hastaneleri, idari binaları, havaalanlarını ve cezaevlerini içeren 166 kamu binasının yönetimine bildirimde bulunuldu. Geri dönüş sağlayan yönetim sayısı ise 73’te kaldı.

Geri dönüşler sonrasında yapılan etüt çalışmaları sonucunda bu 73 binada gerçekleştirilebilecek enerji verimliliği uygulamaları ile yıllık olarak elektrik tüketiminde 26,6 milyon TL, yakıt tüketiminde ise 25,7 milyon TL’lik tasarruf sağlanmasının mümkün olduğu hesaplandı.

Bu tasarruf için 147 milyon TL düzeyinde yatırımın yapılmasının gerektiği hesaplanırken, çalışma süresince gerçekleşen yatırım tutarı ise 11,2 milyon TL’de kaldı.

YEGM raporunda ödenek yetersizliğinin kamuda enerji verimliliği uygulamalarının hayata geçmesine engel olduğu değerlendirmesi paylaşılırken, hayata geçen uygulamaların ise genellikle yatırım gerektirmeyen veya geri ödeme süresi 2 yılın altında kalan projeler düzeyinde kaldığına dikkat çekildi.

Raporda bu durumun kamu kesimine yönelik finansal destek mekanizmasının oluşturulması ihtiyacını ortaya çıkardığına da vurgu yapıldı.

Raporda Türkiye’nin enerji verimliliği stratejik hedeflerine göre kamu kesimine ait bina ve işletmelerin enerji kullanımının 2010 yılına göre, 2023 yılında en az yüzde yirmi oranında azaltılmasının gerektiği de hatırlatıldı.

Rapordaki analize göre, su tasarrufu ve kojenerasyon hariç olmak üzere, enerji verimliliği alanındaki benzer uygulamaların tamamının hayata geçmesi ve benzer durumdaki kamu bina stokunda yaygınlaşması kamunun enerji giderlerinde yıllık 230 milyon TL’lik tasarruf sağlayabilir.

* Rapora buradan ulaşabilirsiniz.