Nükleer santraller yönetmeliği yayınlandı

Yönetmelik ile nükleer güç santrallerinin proje ve kabul aşamaları düzenleniyor

18 Ocak 2019

Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliğin amacı olarak nükleer güç santrallerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay ve tesis kabul işlemlerinin, ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun olarak yapılması veya yaptırılması, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onaylarını, projelerine göre yapılan tesislerin test, kontrol ve kabul işlemlerini yürütecek kurum/kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi gösterildi.

Yönetmelik ile nükleer güç santrallerinin proje onayı, tesise gerilim uygulanması, ön kabul ve kabul aşamaları ile çeşitli hükümler düzenleniyor.