Net Sıfır ve karbon vergileri ICCI Dijital’in ana gündem maddelerinden oldu

ICCI 2021 Dijital 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlendi

4 Ekim 2021

29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen ICCI 2021 Dijital Konferansı tamamlandı.

Konferansın ilk gününde; Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD), Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), Biyogaz Yatırımları Geliştirme Derneği (BİYOGAZDER), Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Jeotermal Enerji Derneği (JED) ve Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye’nin Yenilebilir Enerjinin Geleceği” oturumunda, jeotermal potansiyeline dikkat çekilerek öncelikle jeotermal kaynakların verimli ve doğru kullanılması gerektiğinin altı çizildi. Çevreci, yerli ve dışa bağımlılığı azaltan bir kaynak olarak yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Küresel güneş enerjisi kurulu gücünde 650 bin MW’a ulaşıldığı, önümüzdeki üç-dört yıl içinde yıllık artış rakamının 250 bin MW’lara ulaşacağının öngörüldüğüne dikkat çekilirken, düşen maliyetler sayesinden de artık her sanayicinin çatısında güneş enerjisi yatırımı yapabileceği vurgulandı.

Bununla birlikte oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Paris İklim Anlaşması ile ilgili verdiği demecinde, Türkiye’nin 2053 vizyonunda en kritik hedeflerinden birinin ‘iklim değişikliği’ olduğuna vurgu yapmasının ve “Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarını, Yeşil Kalkınma Dönüşümü’nün gerektirdiği şekilde yapacağız” diye açıklamasının enerji sektörünün ana gündemi olduğu da vurgulandı.

Sektörel Fuarcılık Genel Müdürü Feraye Gürel konferansın ilk gününün ardında yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti;

“Çok başarılı bir konferans geçiriyoruz. Sadece ilk günde 6 binin üzerinde izlenme trafiğimiz oldu. Çok üst düzey katılımcılarla enerji gündemini derinlemesine inceleme ve tartışma fırsatı bulduk. ICCI ve Türkiye Kojenerasyon Derneği olarak, enerji sektörünün tüm paydaşlarını ICCI çatısı altında 28’inci kez buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadık. ICCI ülkenin enerji gündemini belirlemeye devam edecek.”

Yıllık karbon vergisi 950 milyon Avro’yu bulabilir

İki gün boyunca devam eden ICCI 2021 Dijital Konferansı kapsamındaki “Net-Sıfır Hedefi” oturumları; T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESA), Türkiye Kojenerasyon Derneği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Akdeniz Enerji Gözlemevi’nden (OME) uzmanların yanı sıra çeşitli üniversitelerden ve alanında öne çıkan firmalardan yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Oturumlarda 4 ana başlıkta, ‘2050 Net Zero Hedefinde Doğal Gazın Rolü’, ‘Emisyon Azaltım Sertifikaları ve Karbon Kredisi Ticareti’, ‘AB’nin Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Vergisi’ ve ‘Enerjide Yeni Oyuncu; Hidrojen’ konuları ele alındı.

Oturumlarda 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını en az yüzde 55 oranında azaltma, 2050 yılına kadar karbon nötr, 2050’ye kadar yüzde 100 yenilenebilir ve 2053’e kadar da sıfır emisyon dönüşümü için yenilenebilir enerji kaynaklarında rekabetin artırılması gerektiğinin altı çizildi. Bu kapsamda yerli tasarım rüzgâr türbinleri ve rüzgar enerji santralleri için daha fazla çalışma başlatılmasının gerekliliği aktarıldı.

Avrupa Yeşil Mutabakatı sonrasında Şubat 2020’den itibaren Türkiye’nin de harekete geçtiği, ama daha yapılması gerekenlerin olduğu belirtilen oturumlarda, Türkiye’nin toplam ihracatının %40’ından fazlasını AB ülkeleri ile yaptığı, yalnızca demir çelik, çimento, gübre ve alüminyumda AB’ye 5 milyar dolarlık doğrudan ihracatının söz konusu olduğuna ve ihracatçıların karbon vergileri yoluyla yıllık ortalama 950 milyon avro civarında ilave maliyet ile karşılaşabileceklerine dikkat çekildi.