‘’Nefes Alamıyoruz’’ sempozyumu 15 Ekim’de düzenlenecek

Sempozyum Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenecek

3 Ekim 2016

Hava kirliliğinin yol açtığı kitlesel sağlık sorunlarını ve bu sorunun enerji politikaları ve iklim değişikliği ile bağını gündeme getirmek amacı ile bir sempozyum düzenlenecek.

Etkinlik 15 Ekim 2016 Cumartesi günü İstanbul’da Salt Galata’da, Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenecek toplantı ‘’Nefes Alamıyoruz’’ başlığını taşıyor.

Etkinliğin internet sayfasında sempozyumun düzenlenmesi gerekçesi şu şekilde belirtiliyor;

‘’Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hava kirliliğini “görünmez katil” olarak tanımlıyor. Çünkü her yıl 7 milyondan fazla ölüm hava kirliliği nedeniyle meydana geliyor. DSÖ verilerine göre akciğer kanserine bağlı ölümlerin % 36’sı, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıklarına bağlı ölümlerin % 35’i, inmeye bağlı ölümlerin %34’ü ve kalp hastalıklarına bağlı ölümleri %24’ünün sorumlusu hava kirliliğidir.

Hava kirliliği hem dış ortamda hem iç ortamda ölüme ve kanser başta olmak üzere birçok kronik hastalığa neden olmaktadır. Evlerde ısınma amacıyla kömür, odun, kuru bitki kök ve dalları ve tezek yakılmasının neden olduğu ev içi hava kirliliğine bağlı olarak dünyada her yıl 4.3 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Kadınlar ve çocuklar ev içi hava kirliliğinden daha çok etkilenmektedirler. Çocukların etkilenimi ise anne karnında başlamakta ve bu maruziyet başta akciğer olmak üzere pek çok organın gelişimini bozmaktadır.

Enerji santralleri, sanayiye bağlı emisyonlar ve ulaşım sistemleri gibi nedenlerden kaynaklanan dış ortam hava kirliliği ise dünyada her yıl 3 milyon prematüre ölüme neden olmaktadır. DSÖ ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı’nın (IARC), 17 Ekim 2013’de yaptığı açıklamada dış ortam hava kirliliğini bir bütün olarak Grup 1 kanserojen etken olarak ilan etmiştir. Açıklamada dış ortam hava kirliliğinin akciğer kanserine yol açması ile ilgili olarak yeterli bilimsel kanıtın oluştuğu ve yine mesane kanseri olasılığını arttırdığı ifade edilmiştir. Hava kirliliğinin en önemli bileşeni olan Partiküler Madde (PM) de ayrıca tek başına kanser yapıcı olarak ilan edilmiş ve Grup 1’e eklenmiştir.

Türkiye’de ise hava kirliliği son yıllarda giderek artmakta, gerek resmi veriler gerekse bilimsel raporlar, Türkiye’nin hemen tüm illerindeki hava kirlilik düzeyinin Dünya Sağlık Örgütünün normal kabul ettiği değerlerin çok üzerinde olduğunu göstermektedir. Kömürlü termik santrallerin sağlık etkilerini inceleyen bir başka rapora göre Türkiye’de yalnızca kömürlü termik santrallerinin neden olduğu hava kirliliği nedeniyle her yıl en az 2.876 erken ölüm, 4.311 hastaneye yatış ve 637.643 işgünü kaybı yaşanmaktadır. Öte yandan dünya genelinde dış ortam hava kirliliğini azaltmak amacıyla PM 2.5 dahil birçok önlem alınırken Türkiye genelinde PM 2.5’un ölçümü bile yapılmamaktadır. Oysa bu küçük partiküller, başta akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, ani kalp krizlerine, kalp ritim bozukluklarına, inmelere yol açmakta ve özellikle çocuklarda astım prevalansında artışa, akciğer fonksiyon bozukluklarına, otizme neden olmaktadır.

Hava kirliliği ve iklim değişikliklerinin neden olduğu hastalıklara multidisipliner yaklaşmak önemlidir. Ancak ne yazık ki iç ve dış ortam hava kirliliği, yakın zamana kadar Türkiye’deki tıpta uzmanlık derneklerinin stratejik öncelikli alanı haline gelememiştir. Ama özellikle “küresel ısınma” tartışmasının dünya genelinde önem kazanması ve Paris’te Birleşmiş Milletler kapsamında konu hakkında kimi antlaşmaların yapılması, tıp camiası içerisinde hem hava kirliliği hem iklim değişikliğinin gündeme alınması ve tartışılmasını zorunlu kılmıştır. Ayrıca yakın zaman içerisinde Türkiye’de 80 tane daha yeni kömürlü termik santrali yapılmasının hedeflendiği dikkate alındığında; hava kirliliği konusunda çalan tehlike çanlarını duymak ve konu hakkında çözüm önerileri geliştirmek her zamankinden daha acil hayati bir öncelik kazanmıştır. Bu bağlamda tedavi edici sağlık hizmetleri yanı sıra koruyucu sağlık hizmetlerini de önceleyen Türk Tabipleri Birliği, hava kirliliği konusunda uzmanlık derneklerinde farkındalık yaratıp konuya dikkat çekmek amacıyla TTB-UDEK çatısı altında konuyu tartışmaya açmış ve yapılan tartışmalar sonucunda hava kirliliği ve iklim değişikliği ile ilgili bir sempozyum yapılmasına karar verilmiştir.’’

Etkinlik programı ile ilgili bilgi almak ve etkinliğe kayıt yaptırmak için www.nefesalamiyoruz.org adresini ziyaret edebilirsiniz.