Naylon poşet fiyatı çevre maliyetinin altında

Temiz üretim için minimum ücretin 33 kuruş olması gerekiyor

17 Ocak 2019

Sürdürülebilirlik Danışmanlık firması Metsims tarafından market alışverişlerinde bez torba yerine naylon poşet kullanımının çevre açısından maliyetini karşılaştırılan bir hesaplama yapıldı.

Kuruluşun dört kişilik bir ailenin, yıllık market alışverişini, haftada iki kere, iki poşet kullanarak gerçekleştirmesi kabülüne dayanarak ve ISO 14040/44 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) kullanarak yaptığı hesaplamaya göre bu tüketim için gerekli olan naylon poşet üretiminin yıllık çevre maliyeti 49,48 TL. 

Bu maliyetin içinde kaynak tüketiminin payı 0,45 TL, ekosistemlerin 11,95 TL, insan sağlığının 10,52 TL ve iklim değişikliğinin 26,56 TL.

Hesaplamaya göre bu faaliyetin çevre yükünün ortadan kalkması için poşet başına 23 kuruş maliyet oluşuyor. Mevcut düzenlemedeki 10 kuruşluk üretim maliyeti ile de poşet başına uygulanması gereken fiyat 33 kuruşa çıkıyor.

 

 

Bez torbaların en az 17 kez kullanılması gerekiyor

Aynı hesaplamaya göre bez torba kullanımı ile yapılacak yıllık alışveriş için aynı rakam 9,34 TL düzeyinde kalıyor.

Bez torba kullanımının naylon poşete göre çevre etkisinin ortadan kalkması için ise bir torbanın en az 17 kez kullanılması gerekiyor.

Hesaplamadaki Çevresel Maliyet Kavramı (EcoCost) bir ürünün sebep olduğu çevresel yüklerin ortadan kaldırılması için ödenmesi gereken maliyet olarak tanımlanıyor.

Bez torbanın çevre etkisi çok daha düşük

Bununla birlikte naylon poşet kullanımının bez torbaya göre çevre etkisi yalnızca ozon tabakasının incelmesi ve karasal etki açılarından daha düşük.

Bez torba kullanımının naylon poşet kullanımına göre fosil ve fosil olmayan kaynak tüketimi, küresel ısınma, insan sağlığı, tatlı su kaynakları, deniz, asit yağmurları ve ötrofikasyon gibi açılardan etkisi ise açık ara çok daha düşük.

 

 

Ayrıntılı bilgi için;