MÜSİAD 11 maddelik Enerji Strateji Planı açıkladı

Plan MÜSİAD Uluslararası Enerji Zirvesi’nde açıklandı

23 Mayıs 2022

MÜSİAD Uluslararası Enerji Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla 20 Mayıs 2022 tarihinde MÜSİAD Genel Merkezinde düzenlendi.

Etkinlikte konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD’ın Enerji Stratejisini açıkladı. Asmalı konuşmasında belirlenen stratejinin üç temel prensibi olduğunu belirterek, bunları yerli, verimli ve teknoloji odaklı enerji üretim ve tüketimi, Türkiye’nin enerji sanayisinin inşa edilmesi ve enerjide bağımsız, güvenilir kuşak yol Türkiye perspektifi olarak sıraladı.

Mahmut Asmalı konuşmasında şunları söyledi;

İktisadi alanda etkin, dünyada saygın bir Türkiye hayaliyle yola çıkan MÜSİAD, Enerji ve Çevre Sektör Kurulu ile birlikte geleneksel enerji kaynaklarının kullanımını azaltmayı, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını yaygınlaştırmayı, bu sayede enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor. MÜSİAD Vizyoner21 Zirvesi’nde ise özellikle ‘İklimi Fark Et’ mottosu ile iş dünyasını iklim kriziyle topyekûn bir mücadeleye davet ettik. Yayınladığımız 10 maddelik İklim Manifestosu’nun sürdürülebilir yenilenebilir enerji, yeşil yakıt projeksiyonu, döngüsel ekonomi, enerjinin dijitalleşmesi, sıfır enerji üretimi gibi konularda farklı bir bilinç oluşturacağına inanıyoruz. Hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hem bu alanda farklı projeler geliştiren sivil toplum kuruluşlarımız hem de enerji odaklı şirketlerimizle iş birliği ve büyük bir sinerji içerisinde çalışıyoruz. Türkiye, dünyada eşi benzeri olmayan jeopolitik konumu ve uygulanan yeni enerji politikalarıyla önemli bir enerji merkezi olma yolunda ilerliyor.

MÜSİAD Başkanı Asmalı sözlerinin devamında MÜSİAD Strateji Planı’ndaki maddeleri şu şekilde sıraladı;

1-Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı 2050 yılına kadar yüzde 75’e, dünya yenilenebilir enerji pastasındaki payımız ise yüzde 3’e çıkartılmalıdır. Bireysel yenilenebilir enerji yatırımlarının bürokrasisi ise sıfırlanmalıdır.

2-Enerji verimliliği yerli ve milli enerji kaynağıdır. 10-20-40 modeli ile, gelecek 10 yılda enerji verimliliği yatırımına 20 milyar dolar finansman sağlanarak, enerji verimliliği ile ithal enerjide 40 milyar dolar azaltım hedefi koyularak milli enerji verimliliği seferberliği ilan edilmelidir.

3-Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini tüm gücümüzle desteklerken, iklim değişikliği hedefleri kapsamında doğalgaz ve nükleer enerjinin yeşil yakıt statüsüne alınmasını teklif ediyoruz. Bu kapsamda yenilenebilir ve düşük karbonlu gazların üretimine ağırlık verilmeli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi teşvik edilmelidir.

4-Sera gazı emisyonu hedeflerimize ulaşmak ve enerjide bağımsızlığımızı artırmak için nükleer enerjinin, toplam elektrik üretimindeki payının, 20 yılda yüzde 20’ye çıkartılmasını talep etmekteyiz.

5-Yerli ve milli enerji politikamıza destek olacak şekilde bir enerji sanayisi stratejisi oluşturulmasını talep ediyoruz. Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği ile yerli enerji teknolojileri geliştirilmesine ağırlık verilmesini temenni ediyoruz. Türkiye yenilenebilir enerji ekipman üretiminde temiz enerji hedefi koyan AB’nin bir numaralı tedarikçisi olabilir. MÜSİAD, üyeleri ile bu hamlede görev almaya taliptir. Bu kapsamda MÜSİAD üyeleri ile fotovoltaik panel üretiminde yatırım kararı alındığını da gururla belirtmek istiyorum.

6-Türkiye’de 20 yılda 5 milyar dolar/yıl ihracat yapılabilecek milli hidrojen hamlesi başlatılarak, yerli ve yabancı sermaye için Türkiye’de yatırıma uygun ortam oluşturulmasını talep ediyoruz.

7-Üç kıtanın merkezindeki Türkiye’nin; topraklarından geçen petrol ve gaz hatlarını artırarak, ‘Dünyanın Enerji Kuşak Yolu Türkiye’ sloganıyla hem enerjide artan talebi garanti altına alması hem de istikrarlı enerji tedarikçisi konumunu güçlendirmesi ile ilgili iradenin devamını bekliyoruz.

8-Enerji; Türkiye için gider değil, gelir kalemine dönüşebilir. Bu dönüşüm için genç, nitelikli istihdam gücü gerekmektedir. Yapılacak çalışmalar ile Türkiye 10 yılda enerji dönüşümüne 200 bin yeni istihdam sağlayacak enerji istihdamı hamlesini başlatmalıdır.

9-Mevcut bina stokunda dönüşüm ve finansmanlı yerli üretim yalıtım seferberliği ile yılda 7 milyar dolar enerji tasarrufuna 10 yılda ulaşacak mevzuat altyapısının oluşturulmasını talep ediyoruz. Bu politika ile enerji tasarrufu, yerli üretim, ekonomik canlanma ve istihdam sağlanacaktır. Bu aynı zamanda enerjide dışa bağımlılığı azaltan önemli etkendir.

10-Yerli otomobilimiz TOGG ile birlikte elektrikli araçlar için gerekli enerjiyi, dağıtık enerji ile yenilenebilir enerjiden sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Bu kapsamda depolama teknolojileri için teşvik ve desteklerin artırılması bu dönüşüm için önem arz etmektedir.

11-Enerji dönüşümü için en önemli ihtiyaç olan kritik minerallerin sürdürülebilir temini ve güvenliği, dönüşüm için başlıca maddelerimizden biridir.

Enerjide kendi kendine yetebilen ülke: Türkiye

MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş da programdaki konuşmasında belirlenen plan çerçevesinde enerjide kendi kendine yetebilen ülke Türkiye hedefine katkı sunmayı amaçladıklarını söylerken, şunları kaydetti;

Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’nın açıkladığı MÜSİAD Enerji Stratejimiz ile Türkiye’nin gelecek enerjisi hakkında görüşlerimizi net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Enerji hayattır, sanayi ve teknoloji çağının en önemli ihtiyacıdır. Türkiye, dünyanın birçok noktasında yaşanan enerji krizlerinden bugüne kadar en az etkilenen ülkelerin başına gelmektedir ve stratejik konumu ile de bu krizi fırsata çevirecek, bilgi, birikim ve tecrübeye sahiptir. Biz enerjide büyük bir dönüşümün başladığını görüyoruz. Elbet bu dönüşüme ayak uyduranlar ve uyduramayanlar olacaktır. Bu dönüşümün Türkiye için büyük fırsatlar barındırdığına, üretimden istihdama kadar enerjinin bir anahtar olduğuna inanıyoruz. İş dünyası olarak enerjinin geleceğine yatırım yapmak istiyoruz. Enerji kaynaklarını çıkarmak için bile yabancılara ihtiyaç duyan bir ülkeden, kendi şirketlerini oluşturan, kendi mühendislerini yetiştiren ve kendi gemileri ile faaliyetlerini yürüten bir ülke durumuna geldik. Artık kendi temiz enerjimizi üretiyoruz. Ve bu çerçevede gelecek planımızı da tüm bu teknolojileri tamamen yerli ve milli sanayimizle elde ederek, ‘Enerjide kendi kendine yetebilen ülke: Türkiye’ hedefiyle gerekli çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.