MOP 31’de F-Gaz projesindeki gelişmeler aktarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yan etkinlik ile katılımcıları bilgilendirdi

28 Kasım 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Roma’da gerçekleştirilen Montreal Protokolü 31. Taraflar Toplantısı (MOP 31) kapsamında gerçekleştirilen yan etkinlik ile iki yıldır yürütülmekte olan F-Gaz Projesi’ndeki gelişmelerin uluslararası katılımcılar ile paylaştığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre 06 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar ile “F-Gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım İçin Kapasite Geliştirme Projesinde” elde edilen bulgular ve proje süreci paylaşıldı.

Yan etkinliğe Bakanlık uzmanlarının yanı sıra GFA-Ankon-Öko Recherche-Heat International konsorsiyumundan oluşan Proje Ekibi üyeleri de katılarak proje aktivitelerini çeşitli ülkelerden katılımcılara anlattılar.

Moderatörlüğünü projenin Takım Lideri Gönül Ertürer’in yaptığı etkinlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı, Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürü Ülkü Füsun Ertürk ile UNIDO Program Yöneticisi Rodica Ivan projenin genel içeriği ve arka planına dair sunum gerçekleştirdi.

Bu sunumların ardından Julia Kleinschmidt yeni F-Gaz yönetmeliği ile ilgili çalışmaları, Felix Heydel elektronik veri tabanı ve raporlama araçlarını, Dietram Oppelt ise Türkiye’de florlu sera gazlarının alternatiflerine yönelik mevcut eğilimler konusundaki proje bulgularını aktardı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmekte olan ve kısaca F-Gaz Projesi olarak anılan proje 2017 yılında başlamıştı.

2020 yılı Mayıs ayında tamamlanması planlanan proje sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın florlu sera gazları ile ilgili revize yönetmelik, ithal edilen ve kullanılan F-Gaz miktarlarını takip etmeye yönelik elektronik veri tabanı ve raporlama sistemi gibi araçlara sahip olması hedefleniyor.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü 1987 yılı Eylül ayında kabul edilmişti. 197 ülkenin taraf olduğu anlaşmaya Türkiye 1991 yılında dahil olmuştu. Yürürlüğe girmesi için 20 ülkenin onayı gereken anlaşma, 65 ülkenin onayının gerçekleşmesi ile 2019 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmişti.