Mısır’da dev doğal gaz yatağı keşfedildi

Kaynağın Mısır’ın onlarca yıllık ihtiyacını karşılayabileceği tahmin ediliyor

1 Eylül 2015

Mısır karasularında Akdeniz’in en büyük, dünyanın ise sayılı doğal gaz yataklarından birinin keşfedildiği açıklandı.

Keşfi yapan İtalyan enerji şirketi ENI tarafından ve Mısır Petrol Bakanlığı tarafından aynı gün yapılan iki ayrı açıklamada bulunan kaynağın Mısır’ın onlarca yıllık ihtiyacını karşılayabileceği bildirildi.

Açıklamalardaki bilgilere göre bulunan 30 trilyon kübik kademlik gaz 100 kilometrekarelik alana yayılmış olarak 1,450 metre derinlikte bulunuyor.

Mısır Petrol Bakanlığı verilerine göre ülkenin kanıtlanmış doğal gaz rezervleri 2010 yılında 59 trilyon kübik kadem iken arama çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2015 tarihi itibari ile 100 trilyon kübik kadem seviyesine yükselmişti.

Mısır’ın elektrik üretim kapasitesi 2015 yılı Mayıs ayı itibari ile  31,45 GW iken, doğal gaz ülkenin elektrik üretiminde yüzde 70 oranında pay sahibi durumunda.

”Gelecek doğal gaz – yenilenebilir birlikteliğinin”

Konu hakkında Amerikan CNBC kanalına konuşan ENI şirketinin CEO’su Claudio Descalzi ise çevresel sınırlamalar nedeni ile doğal gaz’ın geleceğinin çok parlak olduğunu ve doğal gaz piyasası için çok olumlu düşündüğünü ifade etti.

Descalzi’ye göre emisyonlar için belirlenen çevre hedefleri doğal gazı daha güçlü kılıyor, zira enerji sisteminin sürdürülebilirliği adına gelecek yenilenebilir ve doğal gaz birlikteliğinin olacak.

2020 yılında elektrik üretimini yüzde 20 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefleyen Mısır, bu hedef doğrultusunda özellikle güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları için özellikle son bir yıl içinde çok önemli destekler açıklamıştı.

Metan gazı salımı iklim için risk oluşturuyor

Bununla birlikte elektrik üretiminde doğal gaz kullanılması, kömür kullanımına göre yarıya yakın düzeyde daha düşük karbondioksit salımına neden olsa da doğal gaz iklim değişikliği açısından dünya için risk oluşturmaya devam ediyor.

Zira doğal gaz’ın içeriği yüzde 90’a yakın oranda metan’dan oluşuyor. Metan ise karbondioksite göre kısa vadede 84 kat, uzun vadede ise 30 kat daha kirletici etki göstermekte.

Amerikan Çevre Koruma Fonu tarafından IPCC çalışmaları kullanılarak yapılan bir hesaplamaya göre insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliğinde metan gazı salımının payı yüzde 25 düzeyinde bulunuyor.

Fon tarafından ABD’de gerçekleştirilen bir çalışmaya göre doğalgaz arama, çıkarma ve dağıtım faaliyetlerinden dolayı atmosfere karışan metan gazı, elde edilen toplam gazın yüzde 3’üne denk gelmekte. Bu sızıntı da sera etkisi açısından kömür yerine doğal gaz kullanımından kaynaklanan faydayı yok etmekte.

Ortadoğu doğal gaz rezervlerinin yüzde 60’ının yerin altında kalması gerekiyor

Bu yılın başında Nature dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre küresel ısınmanın 2 °C’lik sınırın altında kalması için küresel ölçekteki mevcut kömür rezervlerinin yüzde 80’nin, doğalgazın yüzde 50’sinin ve petrolün yüzde 30’unun yerin altında kalması gerekiyor.

Aynı çalışmaya göre ortadoğu bölgesinde 2014 itibari ile belirlenmiş petrol rezervlerinin yüzde 40’ının, doğal gaz rezervlerinin ise yüzde 60’ının yerin altında kalması gerekiyordu.