Mısır’da 100 Megavatlık Güneş Enerjisi Projesi

Mısırlı Al-Ahram gazetesinin haberine göre Mısır hükümeti ülkede 700 milyon dolarlık yatırım ile 100 megavatlık güneş enerjisi santrali kuracak

13 Temmuz 2010

Projenin finansmanı ise Afrika Kalkınma Fonu ile Dünya Bankası başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarca sağlanacak.

Hükümet kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bu proje 2012 ila 2017 yılları arasında ülkeyi Kuzey Afrika’nın en büyük güneş enerjsi üreticisi hedefine ulaştırma planı dahilinde gerçekleştirilecek çalışmalardan biri.
Mısır’ın tamamlandığında 20 megavat kurulu güce sahip olacak ilk güneş enerjisi santralinin bu yılın sonunda devreye girmesi için sürdürülen çalışmalar ise devam ediyor.

Mısır enerji ihtiyacının çok azını Nil nehri üzerindeki hidroelektrik santraller sağlayabiliyorken, doğalgaz ise ülkenin elektrik talebinin karşılanmasında ana enerji kaynağı durumunda.

Fosil yakıtlar açısından zengin kaynaklara sahip olmayan ülkenin hükümeti 2020 yılında ülkenin enerji talebinin yüzde 20‘sini yenilenebilir enerjilerden sağlama hedefini taşırken aynı zamanda DESERTEC projesinin Kuzey Afrika’ya getireceği fırsatları da değerlendirme arayışında.

Büyüyen ekonomisi ve artan nüfusa bağlı şehirleşme oranındaki artış nedeni ile Mısır’ın elektrik talebi her yıl yüzde 7 ila 8 oranında artış göstermekte. Geçen yıl ülkenin resmi birimleri tarafından hazırlanan bir rapora göre ise Mısır’ın yenilenebilir enerjide 2020 yılı hedeflerini karşılayabilmesi için kurulu güç bakımından 10 yıl içinde güneş enerjisinde 1 gigavat, rüzgar enerjisinde ise 7.2 gigavat kapasiteye ulaşması gerekiyor.