Mısır Rüzgar İçin Fon Buldu, İhaleleri Başlatıyor

Mısır hükümeti uluslararası kurum ve kuruluşlardan sağladığı destek ile rüzgar enerjisi ihalelerini başlatıyor.

13 Ocak 2011

Mısır Enerji Bakanı Hasan Yunus ülkesinin beş yıl içinde rüzgar enerjisinde toplam 2.690 MW kurulu güce ulaşmayı, bu sayede elektrik tüketimini yüzde 12 oranında rüzgar enerjisinden karşılamak istediğini söyledi.

Hasan Yunus bu hedefe yönelik çalışmalarının devam ettiğini ve 2011 yılı ortalarında türbin tedariki konusundan ihale sürecini başlatacaklarını söyledi.

Mısır Enerji Bakanı açıklamasında Alman Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği, Japon ve İspanyol hükümetlerinin desteği ile yapılan çalışmalar ile şimdiden  Süveyş Kanalında inşa edilecek bazı rüzgar tarlaları için fon sağlandığını bildirdi.

Enerji Bakanı Nil nehrinin batı bölgesinde inşa edilecek diğer rüzgar tarlaları için ise İspanyol ve Japon hükümetleri ile  Alman Kalkınma Bankası, Abu Dabi ve Fransız Kalkınma Ajansları ile görüşmelerinin devam ettiğini ise sözlerine ekledi.

Rüzgar enerjisine Mısır’ın enerji çeşitliliğini sağlama adına çok önem verdiklerini söyleyen Yunus Mısır’ın 2020 yılında rüzgar enerjisinde  7.200 MW’lık kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Mısır hükümeti kamu tarafından yapılacak bu yatırımların dışında ayrıca özel sektöre yap-işlet-devret modeli ile 1.370 MW’lık rüzgar enerjisi santrali kurma lisansı vermeye hazırlanıyor.

En yüksek nüfusa sahip Arap ülkesi olan, fosil yakıt bakımından zengin kaynaklara sahip olmayan Mısır sürekli artan nüfusu nedeni ile de artan enerji talebini ithal yakıtlar ile karşılamaya çalışıyor. Dünya Bankası verilerine göre 1994-2000 yılları arasında ülkenin enerji talebi ortalama yüzde 7 büyürken 2014 yılına kadar bu büyümenin yıllık ortalama yüzde 6-7 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

Ülke hükümeti ayrıca Ağustos ayında İskenderiye şehrinin batısında, Akdeniz kıyısında yer alan El-Dabaa’da yatırım tutarı 4 milyar dolar olacak 1 GW gücünde nükleer santral kurmak için çalışmalara başladıklarını ve bu santralin 2019 yılında devreye gireceğini açıklamıştı.