Mısır Hükümeti Rüzgar Enerjisi Yatırımcılarına 8.000 Km2 Alan Tahsis Etti

Mısır hükümetinin tahsis ettiği alan İstanbul ve Kocaeli’nin toplam yüzölçümü kadar

28 Ekim 2009

Petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip ve petrol’in satış fiyatının en ucuz olduğu ülkelerden biri olan Mısır gelecekte belireceğini öngördüğü enerji sıkıntısına karşı fosil yakıtlara alternatif olan yenilenebilir enerji alanına yönelik çalışmalarına hız kazandırıyor.

Mısır’ın 1982 yılında kurulan Ulusal Yenilenebilir Enerji İdaresi yetkilileri halihazırda Mısır’ın enerji arzının %85’inin fosil yakıtlara dayandığını ve Mısır’ın yıllık enerji talebinin %8 oranında arttığını bildiririrken Mısır’ın fosil yakıt rezervlerinin 30-50 yıl arası bir süre sonra tükeneceğini belirtiyorlar.

Bu bakımdan idare Mısır’ın rüzgar enerjisi alanındaki potansiyelini değerlendirerek rüzgar enerjisi sektörünü geliştirmeye yönelik adımlar atıyor.

2005 yılında Mısır ve Danimarka’lı uzmanlarca hazırlanan Mısır’ın Rüzgar Atlası’na göre Mısır’ın özellikle Kızıldeniz ve Nil Vadisi bölgeleri olmak üzere 20.000 megavatlık rüzgar potansiyeli bulunuyor. Kızıldeniz kıyılarında rüzgar hızı 9 metre/saniye iken Nil Vadisinde bu oran 6 metre/saniye. Ayrıca Danimarkalı uzmanlara göre Kızıldeniz’in rüzgar potansiyeli Kuzey Denizi ile eş oranda.

Mısır’lı yetkililere göre şu an Mısır Yenilenebilir Enerji İdaresi’ne bağlı olarak 400 megavatlık rüzgar enerjisi üretimi yapılmakta ve kapasite artırımı ile beraber bu 2010 yılı ortalarına kadar 600 megavat düzeyine ulaşacak. İdare’nin uzun vadeli hedefi ise Mısır’daki rüzgar enerjisi üretimini 2020’ye kadar 7200 MW’a çıkararak enerji talebinin sini rüzgar’dan elde edebilmek.

Bu amaca yönelik olarak Mısır hükümeti 6.500 kilometrekaresi özel yatırımcılara olmak üzere Mısır’ın toplam 3 ayrı bölgesinde 8.000 kilometrekarelik bir alanı rüzgar enerjisi üretimine tahsis etmiş durumda.

Bu bölgelere yönelik olarak 600 ve 720 megavatlık kamu projelerinin kurulumuna halihazırda başlanmışken 250 megavatlık bir özel yatırım sözleşmesinin de onay aşamasında olduğu, 30’u aşkın yerli ve yabancı firmanın porjelerinin ise onay sırasında olduğu ifade ediliyor. Almanya, Danimarka ve İspanya kaynaklı olmak üzere yabancı ülkelerin bölgeye yönelik fon desteğinin ise sürdüğü belirtilmekte.

Mısır parlamentosunca 2010 başına kadar onaylanması beklenen Yenilenebilir Enerji Yasası Taslağı ile de Mısır Devletinin bu sektöre yönelik uzun vadeli alım garantileri getirilmesi ve yenilenebilir enerji yatırımı için gerekli olan ekipmanların ithaline yönelik gümrük vergilerinin de yeniden belirleneceği ve düşük düzeylere çekilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılacağı belirtiliyor.