Milli enerji projeleri ile ekonomiye 240 milyar doların üstünde katkı hedefleniyor

Sanayi Bakanı Nihat Ergün Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulununun 26. Toplantısında alınan kararları açıkladı

16 Haziran 2013

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 26. Toplantısında alınan kararları açıkladı.

Bakan Ergün açıklamasında toplantıda öncelikli olarak enerji alanının ele alındığını belirtirken, 2012 yılı sonu itibari ile Türkiye’nin cari açığının yüzde 71’ini enerji ithalatının oluşturduğunu hatırlattı. Nihat Ergün cari açığı azaltma hedefinin enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımlar ile doğrudan bağlantılı hale geldiğini söylerken, bu adımların temelde enerji alanında yapılacak Ar-Ge ve yeniliğe dayandığını kaydetti.

Bakan Ergün Türkiye’nin enerji talebinin çok hızlı artacağını söylerken, bu ihtiyaca yönelik olarak toplantıda yerli enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, bu kaynaklara yönelik yerli üretim teknolojilerine odaklanmak ve enerji verimliliğini artırmak olarak 3 ana öneri geliştiğini ifade etti.

TÜBİTAK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında yerli enerji kaynaklarını kullanmak ve bu teknolojilere yönelik üretimi geliştirmek adına geçmiş aylarda önemli bir protokol imzalandığını söyleyen Bakan Ergün ayrıca TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Enerji Enstitüsü bünyesinde çok kritik projeler başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün 26. BTYK toplantısında bu projelere vurgu yapana önemli kararlar alındığını söylerken bunları ise şu şekilde sıraladı; yerli termik santral tasarım ve imalat kabiliyetinin geliştirilmesi (MİLTES), Milli Hidroelektrik Enerjisi Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLHES), Milli Rüzgar Enerjisi Santrali Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi (MİLRES), Mill Güneş Enerjisi Santrali Teknolojileri Geliştirilmesi Projesi (MİLGES), termik santral atık ısılarının değerlendirilmesi projesi ve enerji verimliliği artırılması projesi.

Bakan Ergün MİLHES projesi kapsamında 2023’e kadar 18 milyar dolarlık yatırım yapılacağının öngörüldüğü hidroelektrik sektörü için, ağır türbin, jeneratör ve SCADA sistemleri gibi bu santrallerde kullanılan ve dışa bağımlı olunan teknolojileri, Türkiye’de geliştirilmesinin, MİLRES projesi ile 2023’e kadar 26 milyar dolarlık yatırım potansiyeli olan rüzgar enerjisi sektörü için 500 kW’lık, daha sonra 2,5 MW gücünde türbinlere sahip santraller kurulması, MİLGES kapsamında ise Şanlıurfa-Ceylanpınar’da tarıma elverişli olmayan arazi üzerinde yaklaşık 10 MW gücünde bir santral kurulacağı, bilgilerini paylaştı.

Bakan Ergün bu çalışmalar ile önümüzdeki 5 yıl içinde termik santralde, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerjisinde gerçekleşecek 130 milyar dolarlık yatırımın yüzde 80 oranında yerli teknolojiler kullanılarak yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Bakan Nihat Ergün ayrıca enerji verimliliğini artırıcı projeler ile 2023’e kadar 140 milyar dolarlık tasarruf sağlama potansiyeli olduğu bilgisini verdi.