Meskenlerin mahsuplaşma uygulamasında kademeli tarife ilkeleri uygulanacak

EPDK mesken abonelerinin mahsuplaşma işleminde kademeli tarife uygulanmasına yönelik Kurul Kararı yayımladı

4 Şubat 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mesken grubu abonelerinin lisanssız elektrik üretimleri için yapılacak mahsuplaşma işlemlerinde kademeli tarifenin esas alınarak uygulama yapılacağı hükmünü getirdi.[1]

Kurum tarafından Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Kurul Kararı’na göre üreticilere ödenecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi bedeli için kademeli tarife esas alınarak uygulama yapılacak.

Uygulama saatlik mahsuplaşmada net tüketim değeri üzerinden, aylık mahsuplaşmada ise tüketiciler ve tedarikçiler için mahsuplaşılmamış ham tüketim değerleri esas alınarak yapılacak.

Kurul Kararı şu şekilde;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2022 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen “bu abone gruplan için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı” hükmünün mesken aboneliği ile ilişkilendirilen lisanssız elektrik üretim tesislerine uygulanmasına ilişkin olarak;

  1. Üreticinin serbest tüketici olup olmaması ve mahsuplaşmanın saatlik veya aylık olarak yapılması arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın üreticilere ödenecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi bedeli için kademeli tarife esas alınarak uygulama yapılmasına.
  2. Saatlik mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketimin, üretimi geçmesi halinde; saatlik mahsuplaşma neticesinde elde edilen net tüketim değeri üzerinden kademeli tarife uygulamasının yapılmasına,
  3. Aylık mahsuplaşma kapsamındaki tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim değerleri esas alınarak tüketiciler ve tedarikçiler için kademeli tarife kapsamında uygulama yapılmasına.

karar verilmiştir.

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2022 Tarihli ve 10759 Sayılı Kararı