Meclis Çatısına Güneş Paneli Teklifi

12 Ekim 2010

Milletvekilleri, TBMM’nin küresel ısınmayla mücadeleye destek için topluma örnek olması gerektiğini belirterek, TBMM çatısına güneş paneli kurulmasını ve elektrik üretmesini teklif ettiler.

AK Parti Hatay Milletvekili ve Çevre Komisyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk’ün öncülüğünü yapan milletvekilleri, TBMM Başkanlığına sundukları dilekçede, yeryüzünün aşırı sera gazı nedeniyle sürekli ısındığını hatırlattılar. Dünyada 1990 ila 2005 yılları arasında sera gazı salımının yüzde 26 arttığını ve artışın devam ettiğine dikkat çeken milletvekilleri, son 10 yılda küresel ısınmanın 0,75 dereceye çıktığına işaret ettiler.

Dilekçede, şu ifadeler kullanıldı: “TBMM binası çatısına güneş panelleri konulması suretiyle, ülkemizde sera gazı salımı azaltılmasında, çevreci yeşil enerji kaynaklarının kullanılmasında, yaygınlaştırılmasında ve temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesinde öncülük yapabilir. TBMM öncülüğünde yapılan bu örnek uygulama ile tüm resmi ve özel kurum binalarının ve vatandaşa ait konut çatılarının çevreyle uyumlu enerji üretim merkezleri haline dönüştürülmesi mümkündür. Güneş panellerinden elde edilen elektrik enerjisi TBMM Binasının aydınlatılmasında kullanılabilir. TBMM’de tüketilen elektrik enerjisinin önemli kısmı aydınlatmada kullanılmaktadır.”