Mayıs ayı kapasite mekanizması ödemeleri açıklandı

İlk beş aylık ödeme öngörülen bütçenin altında kaldı

5 Temmuz 2018

İlk beş aylık ödeme öngörülen bütçenin altında kaldı

Ocak ayında yürürlüğe giren Kapasite Mekanizması düzenlemesinden yararlanan santrallere Mayıs dönemi için ödenecek tutarlar yayınlandı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) açıklamasına göre kömür ve doğal gaza dayalı elektrik üretimi gerçekleştiren 27 termik santral mayıs ayı için toplamda 184.372.882,12 TL’lik gelir elde edecek.

Mekanizma kapsamında 2018’in ilk beş ayı için tahakkuk eden ödeme tutarı ise 588.396.916,47 TL oldu.

2018 yılının tamamı için 1.407.116.257,57, yılın ilk beş ayı için ise 624.418.784,74 TL bütçe ayrılmıştı.

Bu tutarın 324.079.689,07 TL’lik kısmı yerli kömür kullanan, 253.006.570,90 TL kısmını ise doğal gaz kulanan termik santraller elde etti.

11.310.656,50 milyon TL’lik kısım ise yerli ve ithal kömür kullanan santrallere sağlandı.