Masdar Özbekistan’da 1.500 MW gücünde rüzgâr yatırımı yapacak

Projenin ilk fazı 500, ikinci fazı 1.000 MW gücünde olacak

9 Nisan 2021

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Masdar, Özbekistan yönetiminden sağladığı 500 MW’lık rüzgâr enerjisi yatırım iznini 1.500 MW’a yükseltti.

Geçtiğimiz yıl ülkenin Nevai bölgesinin, Zarafşan şehrinde iniş edilecek ve 500 MW gücünde olacak proje için yatırım izni ve alım garantisi sağlayan şirket, bu projenin temel atma töreninde imzalanan anlaşma ile bu projenin ikinci fazı olarak 1.000 MW’lık daha yatırım izni sağladı.

Şirketin açıklamasında projenin 500 MW’lık ilk fazının 2024’de devreye gireceği bildirilirken, ikinci fazı için ise süre verilmedi.

Halihazırda rüzgâr enerjisinde yalnızca 750 kW kurulu gücün bulunduğu ülke 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji alanında 30 GW’lık kurulu güce ulaşarak elektrik üretimini %25 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor.

Masdar geçtiğimiz yıl Aralık ayında da ülkenin ilk özel güneş enerjisi yatırımı olacak 100 MW’lık projenin yatırım hakkını 2,679 ABD Doları-sent teklifi ile kazanmıştı.