Mahsuplaşmada kademeli tarife ilkeleri belirlendi

EPDK ticarethane abonelerinin mahsuplaşmasına yönelik ilkeleri belirledi

3 Nisan 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yayınladığı Kurul Kararı ile lisanssız elektrik üretimi faaliyeti gerçekleştirilen ticarethane abonelerinin, kademeli tarife uygulaması kapsamında mahsuplaşılmasına yönelik ilkeleri belirledi.[1]

Resmî Gazete’nin 3 Nisan 2022 tarihli sayısında yayımlanan karara göre ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi bedeli için kademeli tarife esas alınarak uygulama yapılacak.

Uygulama saatlik mahsuplaşma kapsamındaki abonelerde net tüketim değeri, aylık mahsuplaşma kapsamındakilerde ise mahsuplaşılmamış ham tüketim değeri esas alınarak gerçekleştirilecek.

Kurum tarafından yayımlanan kararın metni şu şekilde;

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31.03.2022 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen “bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı” hükmünün ticarethane aboneliği ile ilişkilendirilen lisanssız elektrik üretim tesislerine uygulanmasına ilişkin olarak;

1) Üreticinin serbest tüketici olup olmaması ve mahsuplaşmanın saatlik veya aylık olarak yapılması arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın üreticilere ödenecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi bedeli için kademeli tarife esas alınarak uygulama yapılmasına.

2) Saatlik mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketimin, üretimi geçmesi halinde; saatlik mahsuplaşma neticesinde elde edilen net tüketim değeri üzerinden kademeli tarife uygulamasının yapılmasına.

3) Aylık mahsuplaşma kapsamındaki tesislerde mahsuplaşılmamış ham tüketim değerleri esas alınarak tüketiciler ve tedarikçiler için kademeli tarife kapsamında uygulama yapılmasına

karar verilmiştir.

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/03/2022 Tarihli ve 10892, 10901, 10902 ve 10903 Sayılı Kararları