Mahsuplaşma altyapısının tamamlanma süresi uzatıldı

Altyapı çalışmalarının tamamlanması için son tarih 1 Temmuz 2023 oldu

31 Aralık 2022

Resmî Gazete’nin 31 Aralık 2022 tarihli beşinci mükerrer sayısında yayımlanan Lisanssız Elektrik Üreitm Yönetmeliği değişikliği ile üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içerisinde olan lisanssız tesislerin mahsuplaşma işlemlerine yönelik altyapının tamamlanma süresi altı ay uzatıldı.[1]

İlgili madde değişiklikten sonra şu şekilde oldu;

GEÇİCİ MADDE 7-

(1) 26 ncı ve 30 uncu maddeler kapsamında işlemleri yürütülen tesislerde, üretim ve/veya tüketim tesislerinin farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olması halinde mahsuplaşma işlemlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin gerekli altyapı 3 (üç) ay 9 (dokuz) ay içerisinde piyasa işletmecisi tarafından hazırlanır.

(2) Üretim tesislerinin farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde olmasına yönelik yeni başvurular ile halihazırda işletmede olan tesislere yönelik talepler, 1/1/2023 1/7/2023 tarihinden itibaren değerlendirmeye alınır.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibarıyla işletmede olan veya 1/1/2023 1/7/2023 tarihine kadar işletmeye girecek üretim tesisleri ile farklı dağıtım ya da görevli tedarik şirketi bölgesi içindeki tüketim tesislerinin mahsuplaşma işlemleri, 1/1/2023 1/7/2023 tarihine kadar üretim tesisinin bulunduğu bölgedeki görevli tedarik şirketi tarafından yürütülür.

 


[1] Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik