Madenlerdeki lisanssız kurulumları altyapı yatırımı kabul edilecek

Maden kanununda lisanssız tesislere yönelik güncelleme yapıldı

10 Nisan 2023

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kanun değişikliği ile madencilik tesislerinde kurulacak lisanssız elektrik üretim tesislerinin altyapı yatırımı olarak kabul edileceği hükmü getirildi.[1]

7451 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik sonrası ilgili madde şu şekilde oldu;

Tanımlar :

Madde 3:

Altyapı Tesisi: Madencilik faaliyetleri için zorunlu ve temdit dahil ruhsat süresi ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji nakil hattı, madencilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini karşılamak üzere kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız enerji üretim tesisleri bant konveyör, havai hat, kuyu tesisleri, şantiye binası, yemekhane, atölye, kantar tesisleri, maden stok alanı, pasa döküm alanı, atık barajı, trafo, patlayıcı madde ve müştemilatı deposu gibi geçici yapı ve binaları.


[1] 7451 Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun