Lordlar Kamarası’ndan İngiltere’nin 2050 iklim hedefine eleştiri

Hedef aleyhine verilen önerge kabul edildi

1 Temmuz 2019

Lordlar Kamarası’nın 27 Haziran 2019 tarihli oturumunda, Lord Grantchester tarafından düzenlemenin aleyhine verilen bir önerge (Motion to regret) kabul edildi.

Önergenin gerekçesinde değişiklikte hükümetin emisyon azaltım hedeflerine nasıl ulaşılabileceği konusunda çok az ayrıntı vermesi, değişikliğin tam ve detaylı inceleme yapılmadan yapılması ayrıca 2008 iklim yasasında yer alan uluslararası havacılık ile gemi taşımacılığı gibi alanlardaki emisyon azaltım hedeflerinin belirtilmemesi eleştirileri yapıldı.

Önerge için yapılan oylamada önergenin lehine 155, aleyhine ise 116 oy verildi.

Bununla birlikte Lordlar Kamarası’nda yapılan bu oylamanın halihazırda yürürlüğe girmiş olan düzenleme üzerinde bir etkisi olmayacak.

Görevini devretmeye hazırlanan İngiltere Başbakanı Theresa May tarafından 12 Haziran 2019 tarihinde parlamento onayına sunulan yasa taslağı Avam Kamarası tarafından kabul edilmiş ve 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Düzenleme ile ülkenin 2008 yılı tarihli İklim Yasasına, 2050 yılında net sıfır karbon emisyonuna ulaşılması hedefi eklenmişti.