Lityum iyon piller için ek gümrük vergisi getirildi

Oran %30 olarak belirlendi

1 Ocak 2024

Lityum-iyon pillerin sınıflandırma kodlarında güncelleme yapılırken, bu ürünlerin uzak doğudan yapılacak ithalatına ise ek gümrük vergileri getirildi.

Resmî Gazete’nin 31 Aralık 2023 tarihli 3’üncü mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre bu ürünlerin Avrupa Birliği, Güney Kore ve Singapur dışındaki ülkelerinden ithalatına % 30 oranında ek gümrük vergileri uygulanacak.[1]

Resmî Gazete’nin 30 Aralık tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gümrük Tarife Cetvelinde 8507.60 kodla yer alan “Lityum iyonlu akümalatörler” başlıklı malların sınıflandırmasında güncelleme yapılmıştı.[2]

Güncelleme ile bu başlığın “Silindirik olanlar” alt başlığına 8507.60.00.00.01 kodlu olarak “Nominal kapasitesi 2500 mAh veya daha fazla, gerilimi 3.60 veya daha fazla fakat 3.70 Voltu geçmeyen, 18 mm çapında, 65 mm boyundakiler” ürün grubu eklenmişti.

Ayrıca “Prizmatik olanlar” alt başlığına da 8507.60.00.00.06 kodlu olarak da “Ağırlığı 1 kg veya daha fazla ve lityum demir fosfat tabanlı olanlar” ürün grubu eklenmişti.

31.12.2022 tarihinde 2023 için yayımlanan cetvelde bu mal grubu yalnızca Silindirik olanlar, Prizmatik olanlar, Kese (Pouch) olanlar ve Diğerleri olarak dört alt başlığa sahipti. [3]

 


[1] İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 8044)

[2] İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 8040)

[3] İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 6622)