Lisansslı yatırımlarda doğal gaz liderliği sürüyor

Yılın ilk yarısında tamamlanan lisansslı yatırımlarda doğal gazın payı yüzde 58 oldu

19 Temmuz 2017

Türkiye’nin lisansslı alandaki elektrik üretim kapasitesinin 2017’nin ilk yarısında 2.069,74 MW artış gösterdiği bildirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre bu artışın 1.260,204 MW’lık bölümünü termik santral yatırımları oluşturdu.

Fosil yakıtlara dayalı kurulu güç artışında 1.207,544 MW ile doğal gaz santralleri ilk sırada gelirken, kömürlü termik santral kapasitesinde ise 52,660 MW’lık artış gerçekleşti.

Aynı dönemde rüzgar enerjisine dayalı lisansslı elektrik üretim kapasitesinde 401,748 MW, hidroelektrik santral kapasitesinde 357,318 MW ve jeotermal enerji santral yatırımlarında ise 39,92 MW’lık artış gerçekleşti.